Đồng chí Phạm Đức Châu-Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm các hộ bị ảnh hưởng do bão số 10 tại các xã vùng biển Gio Linh

Chiều ngày 15/9, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình vừa bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Trương Chí Trung, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện Gio Linh. Đ/C Phạm Đức Châu, PBTTT Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình bị thiệt hại tại thị trấn Cửa Việt và xã Gio Hải Tại thị trấn Cửa Việt, Đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Xuân Chiến và gia đình anh Nguyễn Văn Hoan, ở khu phố 4, đây là 02 hộ bị trôi lồng bè cá. Ước tính thiệt hại của hai…

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 28/7,BTV Huyện ủy Gio Linh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó bí thư Thường trực cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy tham dự hội nghị. Toàn cảnh hội nghị            Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung, quan điểm cơ bản của 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đó là Nghị quyết số 10 về "Phát triển kinh tế…

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2019

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày 17/01/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Trương Chí Trung - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đ/c Trương Chí Tung - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo HN      Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVI, năm có tính chất quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh, Kết luận của Huyện ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với mục tiêu tổng quát là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao sơn so năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với thực hiện các Chương trình, Đề án phát triển ngành, lĩnh vực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của các tiểu vùng; phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển khoa học công nghệ; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; chú trọng bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự, an toàn xã hội”.Tăng giá trị sản xuất từ 8,5 đến 9% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 đến 45 triệu đồng.Tổng thu ngân sách 391,351 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 65,8 tỷ đồng;Tổng chi ngân sách 386,581 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản 34,985 tỷ đồng.Sản lượng lương thực có hạt 38.200 tấn.Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 15.000 tấn.Số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tăng 3-4 xã so với năm 2018.Tỷ lệ làng bản, khu phố, cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hóa đạt 96%. Có 100% xã, thị trấn duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; duy trì, giữ vững 19 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học.Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 39,5%. Tạo việc làm mới cho khoảng 1.300 lao động; xuất khẩu lao động 300 người.Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 21%.Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1- 1,5%.Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD chiều cao giảm còn dưới 8%.Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 54% (đã tính cao su). Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 85%. Các khối ký giao ước thi đua      Phát biểu chỉ đạo HN, đồng chí Trương Chí Trung - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả huyện nhà đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các…

UBMTTQ Việt Nam huyện tổng kết công tác năm 2018

Ngày 08/01/2019, UBMTTQVN huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt đồng năm 2018, bàn định phương hướng, nhiệm vụ trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMT trong năm 2019. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bảo, PCT TT UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội…

Đảng ủy xã Gio Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Đảng ủy xã Gio Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Sáng ngày 10/01/2019, Đảng bộ xã Gio Sơn tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo HN Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đảng toàn Quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh, huyện và của Đảng bộ xã lần thứ XVI. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ quán triệt tinh thần chỉ đạo các nghị quyết…

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018

Ngày 10/01/2019, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - CT UBND huyện, đồng chí Trần Lương Quang - UVTV Huyện ủy - PCT HĐND huyện, đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện - Bí thư đảng bộ, đồng chí - PCT UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - PCT HĐND huyện; các đảng viên trong đảng bộ. Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích Trong năm, BCH Đảng bộ cơ quan chính…

Tổng kết công tác Quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2018

Tổng kết công tác Quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2018
Ngày 27/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hoài Phương - UVTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2018, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, tình hình tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở đạt được những kết quả quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.Các cơ quan Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã tăng cường phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để củng cố, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển Kinh tế - Xã hội. Công tác xây dựng LLVT huyện tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng về mọi mặt, gắn với nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ huyện.Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyên sinh được triển khai đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu, yêu cầu chất lượng trên giao. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, gắn với diễn tập thực binh thực hiện Nghị định 30, 130 của Chính phủ đạt loại tốt; diễn tập…

UBMTVN xã Gio Châu tổ chức Đại hội ĐB lần thứu V, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 25/12, UBMTTQ Việt Nam xã Gio Châu tiến hành đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được huyện Gio Linh chọn làm điểm để tổ chức Đại hội MTTQVN trên địa bàn huyện, Đ/c Nguyễn Thiên Bình- UVTV Huyện ủy- Chủ tịch UBMT huyện và đồng chí Hoàng Đình Nam, UVTV Huyện ủy- Trưởng ban Dân vận HU đã đến dự đại hội.   UBMTTQVN xã Gio Châu Đại hội lần thứ V        Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã Gio Châu đã tăng cường cũng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, đến cuối năm 2018 tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và các…

Tổng kết hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2018

Tổng kết hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2018
Ngày 25/12, Ban điều phối phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật huyện (BĐPPHCNDVCĐNKT) tổ chức tổng kết hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Văn - Phó Ban điều phối tỉnh - Chủ tịch Hội từ thiện tỉnh; đồng chí Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện - Trưởng Ban điều phối huyện, các thành viên Ban điều phối, tổ giúp việc Ban điều phối huyện. Đ/c Dương Đức Hạnh - PCT UBND huyện - Trưởng ban điều phối huyện phát biểu Năm 2018, BĐP PHCNDVCĐ NKT huyện đã triển khai thực hiện các hoạt động nhằm trợ giúp cho NKT huyện, nội dung hoạt động chủ yếu tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về NKT; triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ NKT hòa nhập cộng đồng; vận động các nguồn tài trợ để trợ giúp cho NKT.Theo đó, các chính sách đối với NKT trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện khá tốt, đến nay toàn huyệncó 3.542 NKT đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Các chế độ trợ giúp xã hội thường xuyên cho NKT trên địa bàn huyện đã được thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cũng được quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% NKT nặng và đặc biệt nặng được cấp thẻ BHYT theo quy định, 90% NKT được tiếp cận với các dịch vụ y tế dưới mọi hình thức khác nhau, 21/21 xã, thị trấn đã triển khai chương trình PHCNDVCĐ cho NKT. Trong giáo dục, đào tạo; đào tạo nghề và tạo việc làm cho NKT cũng được quan tâm thực hiện. Riêng trong năm 2018, đã tổ chức đào tạo nghề cho 30 NKT... Tại hội nghị, BĐP PHCNDVCĐ cho NKT đã thảo luận đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách giúp NKT. Hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về NKT. Tăng cường vận động…

Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi và văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi và văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Ngày 26/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tham dự có đại diện Chi cục Thủy lợi; đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức tư pháp hộ tịch, công chức địa chính xây dựng, cán bộ phụ trách giao thông thủy lợi các xã, thị trấn. Toàn cảnh HN Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi năm 2017. Theo đó, Luật Tố cáo gồm 10 chương và 60 điều…