Thường trực Huyện ủy

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động 1 Trương Chí Trung   Bí thư  0911709777 2 Nguyễn Văn Giảng Phó bí thư    0905804333 3 Trần Văn Quảng Phó bí thư    0913442705

Văn phòng Huyện ủy

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT Di động  1  Nguyễn Văn Nghệ Chánh văn phòng 0533.825.441  0915.324.225  2  Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng (phụ trách nội dung)  0943.364.557 3 Ngô Thị Hà Phó Chánh Văn phòng   0911.204.555

Trung tâm Chính trị

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định ĐT di động  1  Lê Vũ Minh Giám đốc 0533.825500  

Ban Dân vận

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động  1  Hoàng Đình Nam Trưởng ban 0533.825.467        

Ban Tổ chức Huyện ủy

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT di động 1 Võ Đắc Hoá Trưởng ban 0533.825322  0914.213.670 2  Nguyễn Hữu Chính Phó ban 0533.503312     Nguyễn Thành Tỵ Phó ban 0533.503513  

Ủy ban Kiểm tra

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố đinh  ĐT di động  1 Trần Viết Pháp  Chủ nhiệm 0533.825198    2 Trần Thoàn Phó chủ nhiệm  0533.503509    

Ban Tuyên giáo

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động Nguyễn Phúc Sơn Trưởng ban      

Văn phòng UBND huyện

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT Di động 1  Nguyễn Đình Thành  Chánh Văn phòng 0533.825.427 0914.699.359 2   Nguyễn Thanh Sơn Phó Văn phòng - Trưởng ban Tiếp công dân 0533.825.094 0914.368.171 3 Trần Thị Quế Phó Văn phòng phụ trách hành chính 0915,405,225 4 Nguyễn Thị Thuyền Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp 0533.630.522 0943.589.757 5 Võ Thị Hương Văn thư 0533.825758 6 Hoàng Thị Hoa Tổ trưởng - Bộ phận Một cửa 0533.503.727  

UBND huyện

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định ĐT di động 1 Trần Văn Quảng  Chủ tịch 0533.631.575   2 Phan Văn Nghi  P. Chủ tịch 0533.825.318   3 Dương Đức Hạnh P. Chủ tịch 0533.825.424  

Phòng Tài chính - Kế hoạch

STT  Họ và Tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động 1 Trần Đức Hiền   Trưởng phòng  0533.825.491 0913.446.252 2  Nguyễn Đức Xê  P. Trưởng phòng  0533.703.526   3 Nguyễn Thị Hà  P. Trưởng phòng 0533.703.252