Triển khai nhiệm vụ tập thể lãnh đạo và ký kết trách nhiệm với BTV Huyện ủy năm 2020

Hôm nay 17.1.2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội triển khai nhiệm vụ năm 2020 và kí cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020. Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện và các đồng chí Phó bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.   Toàn cảnh hội nghị Năm 2019, quán triệt chủ đề của Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ đề…

Hội CCB huyện tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 15/1, Hội CCB huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh; phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện. Năm 2019,   các cấp Hội CCB trong huyện đã phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở; kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó Hội đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên động…