Filter
Hiển thị: 
Title Created Date
Thông báo về kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 16/9/2020
Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển (bổ sung) kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 03/9/2020
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và trún tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 03/9/2020
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 03/9/2020
Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2020 03/9/2020
Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 40 lô đất thuộc công trình Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ (Giai đoạn 2) 31/8/2020
Tài liệu tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện 2016 - 2021 19/8/2020
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch 18/8/2020
Thông báo về kết quả điểm thi vòng 2 và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển, kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 18/8/2020
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại xã Gio Quang, Gio Sơn, Hải Thái 18/8/2020