Filter
Hiển thị: 
Title Created Date
Quyết định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Gio Quang thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (Nguồn đầu tư phát triển ngân sách địa phương) 20/11/2020
Công điện khẩn về tập trung ứng phó bão số 13 và mưa lũ 13/11/2020
Công điện khẩn về việc triển khai ứng cứu và chủ động phòng tránh lũ lụt, sạt lở do mưa lũ 12/11/2020
Về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 23/10/2020
Thông báo về việc lưa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 15 lô đất thuộc khu phát triển dân cư Gio Mỹ (giai đoạn 2) 12/10/2020
Báo cáo công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020 05/10/2020
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Gio Linh năm 2020 30/9/2020
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 30/9/2020
Thông báo về kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 16/9/2020
Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển (bổ sung) kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 03/9/2020