Filter
Hiển thị: 
Title Created Date
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Gio Linh 11/1/2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 02 lô đất tại xã Gio Phong 04/1/2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 25/12/2018
Báo cáo công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019 07/12/2018
Công khai thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai 23/11/2018
Thông báo về việc công khai Quyết định số 2008/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gio Linh 17/9/2018
Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2018 16/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Lê Văn Thông 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Hoàng Thị Lan 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Hà 11/7/2018