Gio Linh: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Quán triệt sâu sắc và bám sát nội dung Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch và Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, các văn bản hướng dẫn của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Gio Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào tòan dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn khu vực biên giới biển. Qua 05 năm thực hiện, phong trào đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.   Với chiều dài gần 16 km, huyện Gio Linh có 02 xã và 01 thị trấn thuộc khu vực biên giới biển đó là: Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt. Trong 5 năm qua ( 2016-2020), công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cơ bản được giữ vững ổn định. An ninh, chính trị trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, quần chúng Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đối mới của Đảng và Nhà nước về biên giới quốc gia, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống tố giác tội phạm…đã góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn và xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều yếu tố khách quan, chủ quan đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt Chỉ Thị của Thủ tướng Chính phủ về   tổ chức phong trào “Tòan dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Kế hoạch 368/KH-UBND và Quyết định 1555/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 – 2029”. 5 năm qua, huyện Gio Linh đã tổ chức được 36 đợt tuyên truyền với 1250 lượt người tham gia. Việc triển khai thực hiện Chỉ Thị 01 của Thủ Chính phủ nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân và ngư dân nhận thức đầy đủ, hiểu rỏ hơn về kiến thức pháp luật liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Pháp luật Việt Nam, các hiệp ước ta đã ký kết với các nước, luật pháp quốc tế như: Luật Biển Việt Nam 2012, Nghị định 71/2015 NĐ-CP, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Luật Thủy Sản 2012…5 năm qua, huyện Gio Linh đã tổ chức được 70 đợt tuyên truyền với hơn 5250 lượt người nghe về các văn bản nói trên. CB, CS Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân Thông qua việc tuyên truyền đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt của các xã có bờ biển và ngư dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Song với công tác tuyên truyền, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã chú trọng phối hợp với các xã và thị trấn vùng biển xây dựng tổ chức và hoạt động của phong trào. Tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn huyện đã thành lập được 13 tổ tự quản an toàn tàu thuyền với 351 tàu,760 thuyền viên tăng 3 tổ, 43 tàu, 76 thuyền viên so với năm 2016; 16 tổ tự quản ANTT, khu phố với 80 thành viên,  tăng 14 tổ  so với năm 2016. Do làm tốt công tác tuyền truyền và triển khai xây dựng tổ chức hoạt động của phong trào nên công tác phối hợp tham gia

Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2020

Sáng ngày 14/01, UBND huyện Gio Linh đã tổ chức lễ ra quân năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề "Đã uống rượu bia - không lái xe”. Tham dự buổi lễ có đại diện Ban ATGT; phòng CSGT tỉnh; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND, Trưởng Ban ATGT huyện; đồng chí Đỗ Duy Hải, UVBTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện. Lễ ra quân năm an toàn giao thông 2020  Tại lễ ra quân, đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND, Trưởng Ban ATGT huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hộitoàn huyện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất… Đồng chí kêu gọi mọi người dân đang học tập, lao động, sinh sống trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, vận động người thân trong gia đình cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật  khi tham gia giao thông, cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT đến mức thấp nhất…Theo đó, năm an toàn giao thông 2020 sẽ được diễn ra xuyên suốt trên địa bàn huyện Gio Linh với nhiều hoạt động trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nhất là Luật phòng chống tác hại của rượu bia; các quy định, chế tài xử phạt vi phạm ATGT; vận động cán bộ công chức nêu gương, toàn dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Huy động các lực lượng ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ và không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, đảm bảo chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn huyện./.                                                                                                                     Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện

Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2020

Ngày 24 tháng 12, Đảng ủy quân sự huyện Gio Linh tổ chức hội nghị cuối năm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Ngô Hồng Minh, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện. Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện phát biểu kết luận hội nghị Trên cơ sở phân tích, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Gio Linh đã đề ra phương hướng, mục tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 là : chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo, phân tích, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “ DBHB ”, các biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ, xử lý tốt mọi tình huống, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở mà Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định. Đồng thời lãnh đạo tiếp tục “ Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ”. Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện  Kết luận tại hội nghị, Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện đã biểu dương những thành tích, sự cố gắng trong năm qua của Đảng ủy, BCHQS huyện, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Theo đó Đảng ủy Quân sự huyện cần cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm nổi bật để tập trung thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tham mưu kịp thời về các biểu hiện tiêu cực yếu kém trong công tác quân sự địa phương; đổi mới phương pháp sinh hoạt theo hướng cụ thể, khoa học, sâu sát, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ; tham mưu chỉ đạo các xã làm tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở; tăng cường các biện pháp nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; lãnh đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng thủ tác chiến, chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng và nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp của LLVT huyện; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác xây dựng Đảng năm 2019./. Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện  

Tổng kết công tác quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 27/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cảm - PGĐ Công an tỉnh, đồng chí Trung Tá Trương Khắc Duẩn - Phó Chủ nhiệm chính trị BCH QS tỉnh, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Lạn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Trương Chí Trung - TUV - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - CT UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các lực lượng vũ trang. Toàn cảnh HN Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; trên địa bàn huyện, tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, khai thác khoáng sản,… Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở đạt được những kết quả quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Các cơ quan Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã tăng cường phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để củng cố, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển Kinh tế - Xã hội. Công tác xây dựng LLVT huyện tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng về mọi mặt, gắn với nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ huyện. Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyên sinh được triển khai đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu, yêu cầu chất lượng trên giao. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, gắn với diễn tập thực binh thực hiện Nghị định 30, 130 của Chính phủ đạt loại tốt; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt chất lượng cao. Các lực lượng vũ trang đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai các phương án phòng tránh thiên tai, tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Cảm - PGĐ Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện nhà trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở năm 2019. Để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, đồng chí đề nghị huyện tổ chức quán triệt thấu đáo chỉ thị, mệnh lệnh về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2020; tổ chức thực hiện một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh gắn với công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng an ninh năm 2020 đã đề ra. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở năm 2019 được UBND huyện tặng giấy khen./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 19/12, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự buổi gặp mặt. Đ/c Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi gặp mặt Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó khắng định trải qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm nên nhiều chiến thắng oai hùng. Các thế hệ lực lượng vũ trang xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Toàn cảnh buổi gặp mặt Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT toàn huyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác SSCĐ, bảo vệ trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2020 và những năm toiếp theo. Đồng thời, phấn đấu về mọi mặt để nâng cao chất lượng xây dựng thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, không ngừng củng cố thế trận lòng dân nhăm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao 47 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn qua các thời kỳ. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai công tác tuyển quân năm 2020

Ngày 29/11, Hội đồng Quân sự huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CTUBMTTQVN huyện. Đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện, CT Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện và Thượng tá Trần Phong Vấn, CHT, Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.   Đồng chí NGuyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị Năm 2019, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đúng quy trình.  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gio Linh đã chỉ đạo các cơ sở tổ chức triển khai chặt chẽ các khâu, các bước từ rà soát, xét duyệt, lập danh sách công dân đến khám sơ tuyển tại xã, thị trấn; tổ chức phát lệnh khám  đều đảm bảo chặt chẽ, đúng luật. Nhờ vậy, trong ngày hội giao quân, toàn huyện  đã  phát lệnh 146 công dân nhập ngũ trong đó Quân sự 129 công dân, Công an 17 công dân  đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo nhanh gọn, an toàn và đúng quy định.  Phát huy kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, chỉ tiêu giao nhân quân cao hơn năm 2019, với tổng 160 công dân, trong đó quân sự 139 chỉ tiêu, Công an 21 chỉ tiêu, trước mắt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của mọi công dân trong việc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với công an, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xét duyệt danh sách những công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định gọi nhập ngũ; kiên quyết sử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng đúng quy định, đủ chỉ tiêu. Toàn cảnh hội nghị Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Giảng,  Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019, UBND huyện Gio Linh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện BCH BĐBP tỉnh; đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện cùng các đồng chí trong BTV, TT HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện. Đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị  10 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở trên địa bàn huyện Gio Linh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô, tổ chức biên chế phù hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 29%; hàng năm 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao, kết quả 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, diễn tập, sẵn sàng động viên bảo đảm 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Gio Linh tiếp tục tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự

Công an huyện Gio Linh tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của Nhân dân tại xã Gio Mỹ

Nhằm tạo niềm tin, sự gắn bó mật thiết giữa công an và Nhân dân trong việc tố giác và triệt phá các tệ nạn xã hội, Ngày 15/8, Công an huyện Gio Linh phối hợp UBND xã Gio Mỹ tổ chức buổi diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tham dự diễn đàn có đồng chí Thượng tá Đỗ Duy Hải, UVBTV Huyện ủy,  Trưởng Công an huyện Gio Linh; đồng chí Nguyễn Đình Thành, HUV, UVUB, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện.   Toàn cảnh buổi diễn đàn Trong  buổi  diễn  đàn  lần  này, Công an huyện Gio Linh và Ban công an xã Gio Mỹ đã báo cáo với Nhân dân xã Gio Mỹ tình hình an ninh, chính trị, TTATXH của huyện và xã trong 7 tháng đầu năm, qua đó,  đa  số  ý  kiến  người  dân xã Gio Mỹ  đóng  góp  cho lực lượng công an cần tập trung vào các vấn đề như:  tình hình an ninh nông thôn còn nhiều bất cập, một số đối tượng lợi dụng lòng tin của nhân dân để lừa đảo, gây ra nhiều khó khăn hệ lụy về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; nhiều đối tượng bị bênh tâm thần ở địa bàn xã Gio Mỹ gây rối trật tự an ninh cần có hướng giải quyết; lực lượng công an huyện phải thường xuyên tổ chức các diễn đàn gần gủi với nhân dân, để nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tình hình tai nan giao thông nông thôn gia tăng cần có hướng giải quyết, vấn đề tạm trú tạm vắng ở địa bàn nông thôn còn bất cấp, trồm cắp vặt và dùng xung điện đánh bắt thủy sản hủy hoại môi trường còn phổ biến cần có hướng giải quyết dứt điểm, đồng thời lực lượng công an phải thường xuyên tuần tra để kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc trên địa bàn nông thôn; Qua buổi diễn đàn, lực lượng công an huyện và  xã Gio Mỹ đã ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và hứa trong thời  gian tới  sẽ  quyết tâm thực  hiện tốt các mặt  công tác của ngành,  nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.                    

Cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu số 01 tổ chức trực báo quý II

          Chiều 8/8, tại hội trường UBND xã Gio Thành, Cụm An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu số 01, huyện Gio Linh đã tổ chức buổi trực báo quý II, nhằm đánh giá kết quả xây dựng cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ cho quý III năm 2019. Đồng chí đồng chí Võ Đắc Hóa UV BTV - Tưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị.  Cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu số 01 tổ chức trực báo quý II           Tại buổi trực báo các đồng chí đã được thông qua báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm. trong thời gian qua, các xã thuộc đơn vị cụm 01 đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Qua đó nền kinh tế có bước chuyển biến đáng kể, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt trên 2700 ha, tổng đàn gia cầm gia súc có trên 140 ngàn con, tổng diện tích chăn nuôi thủy hải sản có gần 270 ha, đạt 100% KH. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự - an toàn xã hội các địa phương trong cụm, cơ bản ổn định và giử vững, các xã trong cụm thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, phối hợp tốt với lực lượng công an huyện, duy trì, nghiêm túc các chế độ trực, bảo vệ các ngày lể tết các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.           Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí trong ban CHQS cụm 01, đã dành thời gian báo cáo trao đổi, thảo luận, nêu ra những khó khăn vướng mắc, trong công tác điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của từng xã nhằm tìm biện pháp thảo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại

Đảng ủy Quân sự huyện sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 488 của Đảng ủy Quân sự tỉnh và biểu dương tôn vinh bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu

Chiều ngày 7/8, Đảng bộ Quân sự huyện Gio Linh tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 488 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng trị về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với biểu dương, tôn vinh bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. Tham dự hội nghị có Đại tá Ngô Hồng Minh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; phía huyện có đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện.   Toàn cảnh hội nghị Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 488 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng bộ quân sự huyện Gio Linh đã tập trunggiáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng. Tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, nhất là cấp uỷ viên và cán bộ chủ trì, chỉ huy, quản lý các cấp, trực tiếp đấu tranh, phát hiện và xử lý, giải quyết dứt điểm ngay ở cơ sở đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng thủ tục nguyên tắc. xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm, quý, tháng; gắn nội dung xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” vào phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Các đảng bộ thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ đưa nội dung đánh giá kết quả xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” vào sinh hoạt đảng bộ để kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở chấn chỉnh những chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm túc. Lấy kết quả xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” là một trong những tiêu chí để