Tập huấn về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN giai đoạn 2017-2025

Ngày 28/8, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Phòng Quản lý khoa học cơ sở thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN giai đoạn 2017-2025 và hướng dẫn viết thuyết minh Đề tài, Dự án khoa học công nghệ cho đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn. Toàn cảnh HN Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 với mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, làm cho KH&CH là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của chính sách là tất cả các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các điều kiện cụ thể, có đủ khả năng huy động nguồn lực để thực hiện dự án và chưa được hưởng các hỗ trợ khác từ ngân hàng nhà nước. Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn viết thuyết minh đề tài/ dự án khoa học công nghệ./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Phòng NN&PTNT huyện hội thảo đánh gia giống lúa chất lượng cao Đài thơm 8

Ngày 24/8, tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, Phòng NN&PTNT huyện Gio Linh phối hợp Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng vật nuôi Việt Nam chi nhánh miền Trung tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa chất lượng cao Đài thơm 8. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh; chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh; phía huyện có đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện và đại diện các HTX sản xuất lúa trên địa bàn huyện.    Đánh giá giống lúa chất lượng cao Đài Thơm 8 tại thôn Võ Xá Giống lúa chất lương cao Đài thơm 8 vụ đông xuân được bà con nông dân thôn Võ Xá xã Trung Sơn thử nghiệm gieo trồng 1 ha cho năng suất đạt 60 tạ/ha và được nhân rộng 20 ha vào vụ hè thu năm 2019 đến nay sắp cho thu hoạch.Giống lúa chất lương cao đài thơm 8 rất thích nghi với các điều kiện khí hậu, thời tiết thổ nhưỡng ở Miền trung, thời gian sinh trưởng cùng với gống lúa HC95 và cho năng suất chất lượng cao, gạo ngon, bà con nông dân Võ Xá cho biết qua hai vụ sản xuất nhưng chưa sử dung thuốc trừ sâu bệnh hại lúa nào, năng suất đạt cao so với các giống lúa thuần chủng khác. Qua hội thảo và quá trình đánh giá tại đồng ruộng dự kiến giống lúa Đài thơm 8 vụ Hè thu năm nay đạt 55 tạ/ha, cao 4-5 tạ so với giống lúa thuần chủng khác. Qua hai năm khảo nghiệm giống lúa chất lương cao Đài thơm 8 cho năng suất cao trên đồng ruộng Võ xã, Phòng NN&PTNT huyện Gio Linh sẽ tuyên truyền và hỗ trợ cho bà con nông dân sản xuất lúa đại trà, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cho bà con nông dân sản xuất lúa, ổn định an ninh lương thực tăng thu nhập cao cho bà con nông dân trên địa bàn.                                                           Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Thông qua phương án quản lý các bãi tắm cộng đồng

Ngày 21/8, UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua phương án quản lý các bãi tắm cộng đồng trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Văn Quảng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp Huyện Gio Linh có chiều dài bờ biển khoảng 15km, dọc bờ biển đã hình thành 03 bãi tắm: Trung Giang, Gio Hải và Cửa Việt. Tuy nhiên, các bãi tắm được hình thành một cách tự phát, chưa có sự quản lý và khai thác một cách phù hợp. Chính vì vậy, UBND huyện chủ trương xây dựng Phương án quản lý và khai thác với mục tiêu để làm tốt công tác quản lý nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa bảo vệ và khai thác để xây dựng các bãi tắm cộng đồng an toàn, văn minh; từng bước xây dựng hệ thống tiện ích công cộng đi đôi với việc phát triển có chọn lọc, thử nghiệm các dịch vụ du lịch để thu hút du khách. Theo đó, mục tiêu cụ thể của phương án là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ biển; thu hút nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế để đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất hạ tầng bãi tắm; bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và du khách khi tắm biển; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tổ chức chỉnh trang lại các hộ kinh doanh dịch vụ đúng quy hoạch, quy định, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bãi tắm ổn định và phát triển. Cuộc họp đã tập trung thảo luận các phương án về nhân sự, công tác vệ sinh môi trường, công tác cứu hộ, cứu nạn,… Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo phương án tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện phương án một cách phù hợp trình UBND huyện phê duyệt, gửi xin ý kiến của UBND tỉnh trong thời gian tới./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh bế mạc lớp học nghề chăn nuôi, trồng trọt cho bà con thị trấn Cửa Việt

Ngày 16/8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh phối hợp UBND thị trấn Cửa Việt tổ chức bế mạc lớp học nghề chăn nuôi, trồng trọt cho bà con ngư dân sau sự cố ô nhiểm môi trường biển ở thị trấn Cửa Việt. Trong thời gian hai tháng, trên 400 bà con ngư dân thị trấn Cửa Việt được giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh hướng dẫn về kỹ thuật nuôi giun quế, nuôi gà thả vườn và phát triển mô hình trồng ném. Để lớp học đạt hiệu quả cao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh đã đầu tư nguồn vốn, chọn hộ gia đình để xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, với mục tiêu nhằm giúp bà con ngư dân hiểu rõ hơn về quy trình kỹ thuật trong nuôi giun quế, chăn nuôi gà thả vườn, cách thức lựa chọn và vận chuyển con giống; kỹ thuật xây dựng thiết kế chuồng trại; các đặc điểm sinh học và cách phòng trị một số bệnh thường gặp cho đàn chăn nuôi và kỷ thuật trồng ném trên diên tích hộ gia đình để tăng thu nhập cao.   Trao chứng chỉ cho các học viên Kết thúc lớp học, 100% học viên đều đạt yêu cầu và được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh công nhận và trao chứng chỉ. Lớp đào tạo nghề chăn nuôi trồng trọt tại thị trấn Cửa Việt rất thiết thực với những lao động ở vùng biển giúp họ có cơ hội tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trang bị cho nông dân những kỹ năng, kiến thức cơ bản chăm sóc cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu một cách chính đáng.                                                                                  Chính Linh - Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh  

Hội Nông dân xã Gio Thành Thành lập tổ vay vốn qua Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) huyện Gio Linh .

Ngày 16/8/2019, Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện Gio Linh phối hợp với Hội Nông dân xã Gio Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác thành lập tổ vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện. Tham dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Ngọc Lương- PCT Hội Nông Dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với hơn 35 hội viên nông dân xã Gio Thành. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương- PCT Hội Nông Dân Tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội Nghị Mục đích thành lập tổ lập vốn nhằm giúp cho bà con nông dân thuận lợi trong việc vay và trả vốn, giúp bà con nông dân dễ dàng trong việc tiếp cận nguồn vốn vay qua ngân hàng nông nghiệp để phát triển kinh tế hộ gia đình; đồng thời, tạo điều kiện cho chi hội tập hợp nông dân vào Hội ngày nhiều hơn. Tại hội nghị, đã có 35 hộ đăng ký tham gia vay vốn và bầu tổ trưởng, tổ phó tổ vay vốn. Được biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh mở lớp chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên nông dân ở xã; bên cạnh đó, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục thành lập tổ vay vốn tại các thôn còn lại, qua đó, góp phần xây dựng Nông thôn mới tại địa phương./.                                                                                                          Văn Toàn - PCT Hội Nông Dân huyện Gio Lình   

Tìm các giải pháp giải quyết hàng thủy sản tồn kho tại Gio Việt và Thị trấn Cửa Việt

Vừa qua, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nguyễn Như Tiệp đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương và người dân xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt nhằm tìm giải pháp xuất khẩu đối với các mặt hàng cá khô bị tồn đọng.  Theo báo cáo của các ngành chức năng, mặc dù đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm nhưng tính đến thời điểm này trên địa bàn xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt vẫn đang còn tồn đọng khoảng 600 tấn cá khô các loại. Nguyên nhân được xác định là do phía Hải quan Trung Quốc đã có động thái siết chặt thương mại nông thủy sản qua đường tiểu ngạch, thắt chặt kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thủy sản xuất khẩu qua đường chính ngạch. Dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng cá khô các loại trên địa bàn tỉnh vốn quen xuất khẩu qua đường tiểu ngạch bị bất ngờ, thụ động.   Họp bàn giải pháp giải quyết hàng thủy sản tồn kho Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến của đại diện các cơ sở, Cục trưởng Cục QLCLNLS&TS Nguyễn Như Tiệp đã giải đáp và hướng dẫn cụ thể các quy định cần có để xuất khẩu mặt hàng cá khô nói riêng và các mặt hàng nông, thủy sản nói chung sang thị trường Trung Quốc. Trước mắt, để giải tỏa cho số lượng cá khô còn tồn đọng, cần có sự kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng cá khô trên địa bàn tỉnh với các cơ sở đã được cấp phép xuất khẩu đi Trung Quốc theo hướng gia công, đảm bảo các tiêu chuẩn để được cấp giấy chứng nhận ATTP cho từng lô hàng; có đầy đủ bao gói, nhãn mác đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo quy định. Về giải pháp lâu dài thì các cơ sở cần phải nâng cấp nhà xưởng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của phía Trung Quốc để được cấp phép bổ sung vào danh sách các doanh nghiệp được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện  

Hội thi vui cùng nhà nông tại xã Trung Giang

Ngày 01/8, Đài PTTH Quảng Trị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và các địa phương khởi động sân chơi “Vui cùng nhà nông” tại xã Trung Giang. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đài PTTH Quảng Trị; Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông; phía huyện có đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCTUBND huyện.   Hội thi vui cùng nhà nông tại xã Trung Giang Tham gia hội thi vui cùng nhà nông có đại diện của hai đội của thôn Thủy Bạn và Hà Lợi Trung của xã Trung Giang, các đội trải qua 4 phần thi gồm: Vui cùng nhà nông; Nhà nông thông thái; Kiến thức nhà nông và Nhà nông đua tài. Thông qua các phần thi giúp đội chơi tìm hiểu những kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp sạch cũng như giới thiệu đến khán giả về những nét đặc trưng của địa phương qua các tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian. Qua chương trình đã thực sự tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực, để bà con xã Trung Giang có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong đời sống, văn hóa, lao động sản xuất, đồng thời giới thiệu, ca ngợi những nét đẹp về mãnh đất, con người và văn hóa của vùng quê mình; tạo khí thế cho công cuộc thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Kết thúc hội thi BTC đã trao giải nhất cho đội Thủy Bạn.                                    Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Hội Nông dân xã Gio Mai phát động ra quân hưởng ứng ngày thứ 7 vì Nông thôn mới

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, Hội Nông dân xã Gio Mai phát động ra quân hưởng ứng Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới”. Đồng chí Trần Văn Bến -TUV - Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh đã đến dự. Tại buôi phát động Hiện nay, bà con nông dân sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, sau khi sử dụng, rác thải BVTV vứt bừa bãi, không có chổ tập trung, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Trước thực trạng đó, Hội Nông dân xã Gio Mai đã huy động đóng góp của hội viên nông dân hơn 15 triệu đồng và nguồn kính phí từ ngân sách xã 15 triệu đồng xây dựng 45 pi đựng rác thải BVTV để thu gom rác thải BVTV trên đồng ruộng nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải BVTV. Bên cạnh đó, tại ngày ra quân, các hội viên nông dân xã Gio Mai đã phát quang thu gom cây Mai dương trên đồng ruộng. Được biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Gio Mai sẻ đảm nhận việc sản xuất lúa hữu cơ theo kế hoạch./.                                                                                     Văn Toàn - PCT Hội Nông Dân huyện

Bàn giải pháp xuất khẩu hàng thủy sản tại xã Gio Việt và TT Cửa Việt

Ngày 24/7, đoàn cán bộ lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền và các cơ sở thu mua thủy sản tại xã Gio Việt để bàn giải pháp xuất khẩu hàng thủy sản tồn kho. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh. Kiểm tra hàng đông lạnh tại các kho hàng của tư thương  Trước khó khăn về xuất khẩu 1 ngàn tấn thủy sản đang tồn kho tại các cơ sở thu mua tại Gio Việt và TT Cửa Việt do phía đối tác Trung Quốc ngừng tiêu thụ với lý do cần giáy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ đã đứng ra hỗ trợ ngư dân xây dựng Chứng thư xuất khẩu thủy sản, bao gồm các hồ sơ thủ tục như: Đăng kí nhãn hiệu tập thể; cấp mã số mã vạch; giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm.Trước mắt để giải quyết 1.100 tấn thủy sản đông lạnh tồn kho, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với UBND huyện Gio Linh kết nối với Chi cục Quản lí chất lượng nông-lâm sản và thủy sản Trung bộ cấp giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm cho mặt hàng thủy sản ở địa bàn thị trấn Cửa Việt. Theo đó,Chi cục Quản lí chất lượng nông-lâm sản và thủy sản Trung bộ sẽ về địa phương hướng dẫn các tiểu thương quy trình phơi, hấp, đóng gói, bảo quản sản phẩm nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trước lúc cấp chứng chỉ đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện

Hội nông dân thị trấn Cửa Việt biểu dương điển hình tiên tiến

Vừa qua, Hội Nông dân thị trấn Cửa Việt đã tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh(SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2014 - 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024. Hội nông dân thị trấn Cửa Việt biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2019  Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn Cửa Việt phát triển toàn diện, tạo được sức lan tỏa lớn. Hội viên nông dân đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân. Tỷ lệ hộ đạt sản xuất giỏi ngày càng tăng, trong 5 năm qua đã có 1.400 hộ đạt hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 20 triệu đồng, năm 2018 hơn 40 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11%năm 2014 xuống còn 2,9 % năm 2018.             Trong thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn Cửa Việt xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động hội viên nông dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của Hội nhằm đưa số lượng hội viên nông dân khá, giàu ngày càng tăng; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; tín chấp với các Chi nhánh Ngân hàng để giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong đánh bắt hải sản và các loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế đa dạng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, của địa phương.             Tại hội nghị, UBND thị trấn Cửa Việt đã tặng Giấy khen cho 40 hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết