Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 16/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đối với Mẹ Trịnh Thị Chút, xã Trung Sơn đã có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự có đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương liên quan và thân nhân Mẹ Trịnh Thị Chút. Lãnh đạo huyện trao Bằng và tặng hoa cho thân nhân mẹ Trịnh Thị Chút Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - CT UBND huyện đã trao Bằng chứng nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân mẹ Trịnh Thị Chút, xã Trung Sơn. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận công lao to lớn của Mẹ vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày 16/01, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Toàn cảnh HN Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVI.Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh, Kết luận của Huyện ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với mục tiêutập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp-TTCN; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành dịch vụ du lịch có lợi thế. Tiếp tục đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, XKLĐ, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác CCHC, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn; siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.Tăng giá trị sản xuất từ 9,5 đến 10% so với năm 2019.Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 đến 52 triệu đồng.Có thêm 03 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.Có 96% làng bản, khu phố, cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hóa.Phấn đấu có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học.Tạo việc làm mới cho trên 1.300 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1- 1,5%.... Ký giao ước thi đua giữa các khối Phát biểu chỉ đạo HN, đồng chí Trương Chí Trung - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả huyện nhà đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Nhân hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018, 2019. Đồng thời, tại HN đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua giữa các khối năm 2020./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Ngày 16/01, UBND huyện tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tham dự có đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên -Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Quảng - Phó Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các PCT HĐND, UBND, Ủy viên UBND huyện; cán bộ công chức, viên chức Văn phòng HĐND&UBND huyện. Trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Tạ Quang Lộc Theo đó, điều động đồng chí Tạ Quang Lộc - cán bộ luân chuyển làm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Gio Bình đến công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện từ ngày 16/01/2020. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Quảng - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chúc mừng đồng chí Tạ Quang Lộc nhận nhiệm vụ công tác mới; đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Tạ Quang Lộc tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm để cùng tập thể Văn phòng HĐND&UBND huyện làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UNBND trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tạ Quang Lộc - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo huyện và hứa sẽ làm việc, cống hiến hết mình, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Văn phòng, làm tốt chức năng, nhiệm vụ mà huyện đã giao cho Văn phòng, luôn chủ động, đoàn kết, sáng tạo, đề xuất, tham mưu kịp thời và chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của huyện giao./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

UBMT huyện hội nghị lần thứ 3, khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 14/01, UBMTTQ huyện Gio Linh tổ chức hội nghị lần thứ3, Khóa VI, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng trị; phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện; Đ/c Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện.    UBMT huyện hội nghị lần thứ 3, khóa VI  Năm qua, hoạt động của hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã góp phần quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để huyện Gio Linh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT- XH trên địa bàn. Các tầng lớp nhân dân yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. UBMT huyện Gio Linh đã tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện những phong trào thi đua có hiệu quả nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Điển hình trong năm mặt trận đã vận động quỹ “vì người nghèo” đạt trên 135% và vận động các nguồn lực hổ trợ xây dựng, sữa chữa 48 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình đồng đội cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ 10 mô hình vay vốn không lải suất vươn lên thoát nghèo với trị giá gần 150 triệu đồng, phối hợp đoàn thể huyện xây dựng hai mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu; vận động nhân dân hiến đất và cây, góp công kinh phí xây dựng NTM với trị giá trên 4,2 tỷ đồng…. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, UBMT huyện Gio Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những cuộc vận động do mặt trận chủ trì; lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà MT các cấp trên địa bàn đã đóng góp cho phong trào phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương; bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó bí thư thường trực đề nghị, MT cận tăng cường vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền nhanh rộng các mô hình phát triển kinh tế, tăng cường đẩy mạnh nâng cao chất lượng MT cơ sở với phương châm sát dân, gần dân; tuyên truyền cho nhân dân nêu cao vai trò trách nhiệm trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, giải quyết tốt các vấn đề an ninh nông thôn và huy động tốt các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội… Nhân dịp này, UBMT tỉnh Quảng trị đã trao Bằng khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân; UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tịch trong phong trào đại đoàn kết toàn dân năm 2019./.                                            Chính Linh-Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 832 của UBTVQH về sáp nhập các xã

      Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2020, UBND huyện Gio Linh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH khóa XIV ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gio Linh. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện. Hội nghị triển khai Nghị quyết số 832 của UBTVQH về sáp nhập các xã trên địa bàn huyện Gio Linh            Theo Nghị quyết số 832 của UBTVQH, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Gio Linh như sau: thành lập mới xã Linh Trường trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 2 xã Linh Thượng và Vĩnh Trường; thành lập mới xã Phong Bình trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 2 xã Gio Bình và Gio Phong; thành lập xã Gio Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Gio Hòa vào xã Gio Sơn; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Gio Thành vào xã Gio Hải và nhập toàn bộ 3,22km2 diện tích tự nhiên, 341 người của thôn Tân Minh, xã Gio Thành vào xã Gio Mai. Sau khi sắp xếp, huyện Gio Linh có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.         Tại hội nghị, UBND huyện Gio Linh yêu cầu các xã sau khi thực hiện sáp nhập nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; Thu hồi con dấu cũ, khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới; Tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND đơn vị hành chính cấp xã mới; Bố trí công sở, cơ sở vật chất làm việc đối với các đơn vị hành chính mới; Chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức và công dân. Hoàn thiện mọi nội dung công việc liên quan đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện khẳng định: Sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã. Việc tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Gio Linh là một sự kiện trọng đại tạo ra bước ngoặt mới trong quá trình phát triển ở các địa phương.   Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 09/1, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Gio Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng trị; phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CTUBMTTQVN huyện; Đ/c Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện cùng 60 đại biểu đại diện cho hơn 650 hội viên trên địa bàn huyện đã đến dự.    Hội Cựu TNXP huyện Đại hội Đa biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024 Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Hội Cựu TNXP huyện Gio Linh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong 5 năm Hội Cựu TNXP huyện Gio Linh đã vận động kết nạp 450 hội viên, trong đó có trên 410 hội viên tham gia xây dựng công trình Nam thạch hản và nhiều hội viên tham gia cách mạng trước năm 1975; trong thời kỳ đổi mới Hội Cựu TNXP huyện Gio Linh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện tốt phong trao thi đua yêu nước, vận động hội viên đóng góp công sức cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp cùng các ngành có liên quan và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện khảo sát, xác nhận, kiến nghị giải quyết chính sách tồn đọng đối với TNXP cơ sở, tích cực vận động hội viên TNXP, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng, sửa chữa những căn nhà nghĩa tình đồng đội, tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Ghi nhận những công lao đóng góp của Hội Cựu TNXP huyện Gio Linh Trung ương Hội Cựu TNXP đã tăng 4 bằng khen; UBND tỉnh Quảng trị và huyện Gio Linh cũng đã tăng nhiều bằng khen và giấy khen cho tập thể và cá nhân Hội Cựu TNXP huyện Gio Linh có nhiều đóng góp trong xây dựng quê hương đất nước. Đại hội đã tập trung thảo luận đưa ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới với nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của TNXP và vai trò nhân chứng lịch sử của Hội cựu TNXP, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động công tác hội cựu TNXP huyện; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu TNXP vì nghĩa tình đồng đội và tuyên truyền giáo dục gương mẫu cho thế hệ trẻ; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết ở địa phương và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 thành viên, ông Nguyễn Đăng Trình tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Gio Linh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương, chúc mừng những kết quả đã đạt được của Hội Cựu thanh xung phong huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng chí phó bí thư thường trực Huyện ủy khẳng định và mong muốn lực lượng TNXP phát huy tinh thần xung kích đi đầu, sáng tạo, đổi mới, không ngại khó khăn, luôn đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên lợi ích riêng, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển… Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam tăng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Hội Cựu TNXP Việt Nam tỉnh và Hội Cựu TNXP huyện đã tặng, bàng khen và  giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2014 - 2019); Hội Cựu TNXP tỉnh tặng 200 phần quà cho gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn./.                                    Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Đảng ủy xã Gio Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 08/01/2020, Đảng bộ xã Gio Sơn tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết Đảng toàn Quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh, huyện và của Đảng bộ xã lần thứ XVI. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ quán triệt tinh thần chỉ đạo các nghị quyết của Đảng và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo bằng nhiều biện pháp quyết liệt nên công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Về công tác xây dựng Đảng: Kết quả phân tích chất lượng đảng viên năm 2019 có 138 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 90,19%; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 27 đồng chí chiếm 19,5%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 12 đồng chí chiếm 7,8%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 03 đồng chí chiếm 1,9% (vi phạm chính sách KHHGĐ, đảng viên được miễn đánh giá 11 đồng chí, 02 đảng viên không đánh giá theo quy định (Đảng viên dự bị chưa đủ 6 tháng, 02 đảng viên chưa đánh giá trong đó 01 đồng chí nghỉ theo chế độ thai sản, 01 đồng chí nghỉ ốm. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được quan tâm, chú trọng, năm 2019 đã bồi dưỡng và làm thủ tục hồ sơ đề nghị kết nạp cho 6 quần chúng ưu tú, đã phát triển được 02 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 là tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của HĐND-UBND; phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV HU - CT UBMTTQVN huyện ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ xã Gio Sơn đạt được trong thời gian qua. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu năm 2019 chưa đạt được hoặc đạt được thấp để phấn đấu năm 2020 đạt và vượt kế hoạch. Bám theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện và xã để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 đề ra./.                                                                                Kiều Oanh - VP Gio Sơn

Xã Gio An tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng (30/12/1964 - 30/12/2019).

Ngày 29/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gio An tổ chức buổi lễ tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng (30/12/1964 - 30/12/2019). Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện và các đồng chí trong thường trực, BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện; Đ/c Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện và các đồng chí PCTUBND huyện; Đ/c Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CTUBMTTQVN huyện.  Đ/c Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu tại buổi lễ tọa đàm  Trải qua 55 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, đặc biệt, ngày 30/12/1964 đã ghi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân xã Gio An như một móc son chói ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống cách mạng kiên cường trên quê hương mảnh đất anh hùng trong chiến đấu và xây dựng. Với quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược, từ năm 1964-1972 cán bộ và nhân dân xã Gio An phối hợp bộ đội chủ lực tham gia đánh gần 1 nghìn trận lớn và nhỏ, tiêu diệt gần 2.800 tên địch, trong đó có 360 tên lính mỹ, tiêu diệt hàng trăm xe tăng và bắn rơi 11 máy bay các loại, được Đảng nhà nước tặng thưởng 33 chiến công hạng nhất, nhì, bà, gần 485 huân, huy chương các loại. Năm 1995 Đảng bộ và nhận dân xã Gio An vinh dự được Đảng nhà nước phong tặng lực lượng vũ trang nhân dân. Để lập nên chiến công đó đã có trên 120 người con đã anh dũng ngã xuống, hàng ngàn người con đã vĩnh viễn nằm lại trên mãnh đất này. Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Gio Linh cùng sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, xã Gio An đã đẩy mạnh công tác xây dựng và tái thiết quê hương; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố QP-AN, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong phong trào xây dựng NTM, đua giá trị sản xuất hàng năm đạt 12-13%, cơ cấu nền kinh tế chuyển hướng tích cực, tổng giá trị thu nhập năm 2019 gần 130 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng, tăng gấp hàng trăm lần so với ngày đầu giải phóng, sơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đời sống dân sinh, văn hóa xã hôi luôn phát triển, quốc phòng an ninh đảm bảo, từng bước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với mảnh đất có nhiều truyền thống anh dũng trong chiến đấu và xây dựng. Toàn cảnh buổi lễ tọa đàm KN 55 năm ngày giải phóng Phát biểu tại lễ tọa đàm kỷ niệm đồng chí Trương Chí Trung - TUV- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những công lao to lớn mà nhân dân và cán bộ xã Gio An đạt được trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc XHCN, xây dựng quê hương. Để tiếp tục đưa xã Gio An phát triển đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn cán bộ và nhân dân xã tiếp tục đồng lòng đồng sức xây dựng và phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Gio An phát triển mạnh trong tiến trình CNH-HĐH đất nước./.                                                                                Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh  

Thăm các giáo xứ nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019

Ngày 23/12, Đoàn lãnh đạo huyện gồm các đồng chí: Trương Chí Trung - TUV - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện, Hoàng Đình Nam - UVTV - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Nguyễn Thiên Bình - UVTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện đã tới thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng giáo xứ Nam Tây xã Linh Hải và giáo xứ Bắc Cửa Việt nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019.  Lãnh đạo huyện tặng hoa, quà và chúc mừng giáo xứ Bắc Cửa Việt Tại các giáo xứ, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trương Chí Trung - TUV - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện đã chúc bà con giáo xứ, các giáo dân mạnh khỏe, đón Giáng sinh an lành. Đồng thời, mong muốn các giáo xứ và người dân có đạo đoàn kết lương giáo, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển; phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, “kính chúa yêu nước”, tiếp tục có những đóng góp cho sự đi lên của huyện Gio Linh trong thời gian tới. Các linh mục và giáo dân cũng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện Gio Linh và xem đây là nguồn động viên để giáo xứ tiếp tục vận động bà con giáo dân sống “tốt đời,đẹp đạo”, thiđua lao động sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đề ra./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện

Ngày 20/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019). Tham dự có đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh uỷ viên - BT Huyện ủy - CT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Quảng - PBT Huyện ủy - CT UBND huyện cùng các đồng chí PCT UBND huyện; các đồng chí trong thường trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; các cơ quan trung ương, tỉnh, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể xã Gio Châu, xã Gio Phong, thị trấn Gio Linh.    Thắp hương tại các phần mộ Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sau phút mặc niệm, các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể; lực lượng vũ trang huyện đã đến thắp hương, thắp nến tri ân tại phần mộ của các anh hùng, liệt sỹ tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân./.                      Văn phòng HĐND&UBND huyện

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Gio Linh khóa V

Trong 2 ngày 17 và 18/12/2019, HĐND huyện Gio Linh tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; bầu miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên UBND huyện và quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Đ/c Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2020; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa V. Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND huyện. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trình bày Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH; Ban Pháp chế; báo cáo của các ngành Tư pháp huyện. Đồng thời, tổ chức bầu miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên UBND huyện. Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2019; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những nguyên nhân, yếu kém, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua để quyết định những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020.  Kỳ họp đã dành thời gian thích hợp cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Hầu hết các câu hỏi chất vấn của đại biểu đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải được những quan tâm, bức xúc của cử tri gửi đến các

Huyện ủy Gio Linh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 23 ( khóa XVI)

Ngày 11/12, Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 (Khóa XVI )nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện và các đồng chí PBT Huyện ủy chủ trì hội nghị;  Đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTV Tỉnh Ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Gio Linh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.   Đ/c Hoàng Đức Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rỏ, năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, nhân dân trên địa bàn đã nổ lực vượt qua khó khăn đưa nền KT-XH- QPAN của huyện nhà phát triển khá, có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đưa tổng giá trị sản xuất tăng 9,56%, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp được triển khai tích cực, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hửu cơ được phát triển rộng khắp trên các tiểu vùng gắn với hình thành chuổi liên kết tiêu thụ sản phẩm, chương trình cải tạo đàn bò được quan tâm với tỷ lệ Zê bu đạt 59%, tăng mạnh so với năm 2018, diện tích cây trồng chủ lực như cao su, hồ tiêu được mở rộng, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản phát triển khá, sản lượng thủy sản đạt gần 15.300, nhưng ngư dân vẫn tích cực vay vốn đầu tư nâng cấp đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để đánh bắt thủy sản xa bờ, các lĩnh vực CN - TTCN, TM - DV có bước phát triển khá toàn diện, lĩnh vực VH - XH, QP - AN được giữ vững và phát triển khá, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và đề

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2020

Ngày 28/11, UBND huyện Gio Linh tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp năm 2020.Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huân - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; phía huyện có đồng chí Trương Chí Trung- TUV, Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện; Đồng chí Trần Văn Quảng - PBT - CT UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV - PCT HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Nghi - HUV - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn, các HTX trên địa bàn huyện. Toàn cảnh hội nghị Theo đó, năm 2019, tình hình sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng với sự chỉ đạo sát sao từ huyện đến cơ sở, sản xuất nông nghiệp của huyện Gio Linh tiếp tục có bước chuyển tích cực khá toàn diện. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết và cơ chế thị trường nên lợi nhuận thu được trên đơn vị diện tích đạt khá tích cực, giảm thiểu khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra . Tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt gần 8.500 ha, tăng hơn 1 nghìn ha so với kế hoạch, trong đó, năng suất bình quân ước đạt trên 55 tạ/ha, tổng sản lượng 46 nghìn tấn. Việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi được huyện Gio Linh triển khai tích cực nên giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Chăn nuôi tiếp tục được mở rộng về quy mô tổng đàn và chất lượng con giống. Lâm nghiệp và kinh tế gò đồi được bà con chú trọng đầu tư phát triển.  Tại hội nghị, huyện Gio Linh đã triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2020. Trong đó tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu, đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng; đẩy mạnh việc áp ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Phát triển chăn nuôi theo hướng

Đoàn giám sát BTV tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Gio Linh

          Thực hiện Quyết định số 1572-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, ngày 27/11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV TU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Ban Thường vụ huyện Gio Linh và cá nhân đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy Gio Linh để nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/4/2014 của BTV Tỉnh ủy “ Về triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”. Quang cảnh tại buổi làm việc.          Báo cáo tại buổi làm việc, trong 03 năm (2016, 2017, 2018), Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã kịp thời rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác bằng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp ủy luôn bám sát Quy chế làm việc, tuân thủ các nguyên tắc và chức năng, nhiệm vụ được quy định và phân cấp theo thẩm quyền; thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành, cấp trên và cơ sở; duy trì các cuộc họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tổ chức giao ban Thường trực theo Quy chế; từ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau khi quán triệt kế hoạch 64 KH/TU ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kê khai tài sản, thu nhập; Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị và Quy định của Tỉnh ủy về việc kê khai tài sản của cán bộ được thực hiện kịp thời và

BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa 11

Ngày 22 tháng 11  năm 2019, Ban thường vụ huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng, của Tỉnh ủy và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy; BCH Đảng bộ huyện và Bí thư, PBT các chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy.   Đ/c Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị và báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng (Khóa XII) Tại Hội nghị, các đại biểu được nắm bắt một số nội dụng quan trọng  như: Nội dụng và kết quả của Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Quán triệt, triển khai hướng dẩn số 21- HD/BTCTW ngày 18/11/2019 của Ban tổ chức Trung ương và Hướng dẩn số 10 ngày 20/11/2019 của Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng trị về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Hướng dẫn số 35 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quán triệt Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Triển khai kết luận số 176 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị về phê duyệt đề án “ Nâng cao học tập lý luận Chính trị; nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết kuận của Đảng trong cán bộ Đảng viên… Toàn cảnh hội nghị Ngày sau hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Gio Linh yêu cầu các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát, khảo sát tại huyện

Ngày 14/11, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã có Chương trình giám sát tại huyện. Tham dự về phía huyện có đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Tại buổi làm việc Với mục đích nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh khảo sát để nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất; tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư theo giấy phép đầu tư đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện một phần; sử dụng sai mục đích. Theo đó, trên địa bàn huyện có nhiều công trình, Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện: Cụm công nghiệp bắc Cửa Việt (Hạ tầng điểm làng nghề thủy sản TT Cửa Việt;Đường giao thông nối QL9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh và công trình Kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu sông Bến Hải; sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Bích; Kè Cát Sơn - hữu Bến Hải; Dự án khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt; Đê cát Gio Linh; Cửa hàng xăng dầu Linh Thượng; Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Đông Hà,.. Sau khi làm việc tại huyện, đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại các địa phương./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 24/2019 về nuôi con nuôi; Quyết định 14/2019 về tủ sách pháp luật

Ngày 14/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 về nuôi con nuôi; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về tủ sách pháp luật. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn. Toàn cảnh Hội nghị Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 về nuôi con nuôi; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về tủ sách pháp luật. Theo đó, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia gồm VII Chương 36 Điều quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Đồng thời, Hội nghị cũng được phổ biến một số nội dung của Quyết định số 14 về tủ sách pháp luật; Nghị định 24/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi./. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Ngày hội đại đoàn kết khu phố 3 thị trấn Cửa Việt

Sáng ngày 9/11, Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cửa Việt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/ 2019). Đ/c Nguyễn Văn Giảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ; tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, PCTUBMTTQVN huyện. Toàn cảnh buổi lễ Tại ngày hội bà con nhân dân đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đánh giá 1 năm phong trào toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng văn minh đô thị. khu dân cư ( KDC) khu phố 3 có trên 350 hộ, trong những năm qua, cộng đồng dân cư khu phố đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động; thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, phát động nhiều phong trao xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng năm 2019, toàn khu phố có 10 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó có hai tau võ thép, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 800 tấn, 20 cơ sở hoạt động kinh doanh, 40 quầy hàng kinh doanh dịch vụ có thu nhập cao; 100% hộ gia đình được dùng nước sạch trong sinh hoạt; 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh được các cấp và nhân dân đóng góp xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông được bê tông và nhựa hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Văn  Giảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của chính quyền và bà con

Thôn Phước Thị xã Gio Mỷ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Sáng ngày 07/11, Khu dân cư thôn Phước thị xã Gio Mỹ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 - 28/11/ 2019). Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tại ngày hội bà con nhân dân đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. khu dân cư, thôn Phước thị có trên 150 hộ, là địa bàn có nhiều truyền thống cách mạng trong đấu tranh và xây dựng, trong những năm qua, cộng đồng dân cư thôn Phước thị đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động; thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, phát động nhiều phong trao xây dựng nông thôn mới, đưa thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng năm 2019, tăng 3 triệu đồng so với năm 2018, 100% hộ gia đình được dùng nước sạch trong sinh hoạt; 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh được các cấp và nhân dân đóng góp xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã được dùng điện thắp sáng đường quê, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của chính quyền và bà con đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới đồng chí PCTHĐND huyện Nguyễn Văn Hồng yêu chính quyền và

Khu dân cư Thiện Thành xã Linh Hải tổ chức ngày hội đại đoàn kết

Ngày 07 tháng 11, khu dân cư Thiện Thành, xã Linh Hải tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQVN và phát động xây dựng khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểm mẫu. Đến dự và chung vui với bà con nhân dân có đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Thành Tỵ, HUV, Phó Ban tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện phát biểu tại ngày hội  Với 171 hộ dân, 627 nhân khẩu, những năm qua, nhân dân thôn Thiện Thành luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần cùng toàn xã xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân trong thôn đã phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngành nghề khác... bình quân thu nhập đầu người năm 2019 đạt 30 triệu đồng, toàn thôn hiện có trên 60% hộ gia đình kinh tế khá, giàu; hộ nghèo giảm xuống còn 4,6%. Ngoài ra, công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo... được nhân dân trong thôn luôn quan tâm thực hiện tốt, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững. 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học, năm 2019 toàn thôn có 165 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,5%, 100% hộ gia đình đều được sử dụng nước sạch, 100% hộ tham gia đều đặn các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường… Ngày hội ĐĐK tại khu dân cư Thiện Thành xã Linh Hải  Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyệnbày tỏ phấn khởi trước những thành tựu mà nhân dân thôn Thiện Thành đã đạt được trong những năm qua. Thời gian tới, thôn Thiện Thành cần tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn