Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 khóa XVI

            Sáng ngày 06/12, Huyện ủy Gio Linh đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 13, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để bàn và ra nghị quyết về phát triển kinh tế vùng gò đồi, miền núi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Chiến, TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Phan Công Bình, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy.  Đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phát triển kinh tế vùng gò đồi, miền núi huyện Gio Linh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, tăng cường huy động mọi nguồn lực, đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, thương mại, CN - TTCN; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích phát triển CN, TTCN, nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở chế biến nông, lâm sản, gắn với xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất tăng bình quân từ 9 - 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 1 - 1,5%; hình thành từ 1 đến 2 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến. Tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, đất đai, khoáng sản; quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Toàn cảnh hội nghị Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt Nghị quyết một cách nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng gò đồi, miền núi. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM của các xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo nguồn thu các loại thuế. Tiếp tục tố chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về lao động việc làm giai đoạn 2016 - 2020; Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Phát triển VH -XH, tăng cường, củng cố QP - AN. Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và đời sống của nhân dân miền núi./.                                                                      Lương Sơn - Đài truyền thanh huyện    

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại Gio Phong

          Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa V, ngày 24/11/2017, đồng chí Trương Chí Trung-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gio Phong. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và  đông đảo bà con cử tri trên đại bàn.             Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trương Chí Trung-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của  huyện. Đồng thời, thông báo tới cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V.      Đồng chí Trương Chí Trung-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tại hội nghị               Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Gio Phong đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung: hệ thống truyền dẫn điện cao áp và điện áp thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân; các hệ thống cống thoát nước chưa ổn định gây ngập lụt khi mùa mưa bảo, hệ thống thủy nông trên địa bàn còn nhiều bất cập; cần cấp thêm đất cho nhân dân; quá trình làm sổ đỏ còn chậm và thiếu sót, yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xét nghiệm lại mẩu nước trong khu dân cư có cây xăng; tăng số lần thu gom rác đảm bảo An toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…             Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo chính quyền huyện, xã và đại biểu HĐND huyện đã giải đáp một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại, với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các Đại biểu HĐND huyện sẽ báo cáo tại kỳ họp thứ 6 sắp đến để các ngành chức năng có hướng giải quyết./.                                                                                                     Lê Nam - Đài truyền thanh.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Gio Mỹ

           Ngày 23/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện bầu trên địa bàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình- ủy viên BTV Huyện ủy-Chủ tịch UBMTTQVN, đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện đã tham dự. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi TXCT xã Gio Mỹ.             Tại các buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII đã báo cáo kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Tỉnh và huyện . Đồng thời, thông báo tới cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI.             Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Gio Mỹ, các cử tri kiến nghị một số nội dung như: Thực hiện đúng chính sách luật đất đai khi thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng cho công ty Hiếu Giang khai thác Titan; cần quy hoạch đất và cấp sổ đỏ cho dân trong diện tích đất rừng 364; vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự; cần trùng tu xây dựng các di tích lịch sử trong xã; xin hổ trợ giống lúa cho vụ đông – xuân; yêu cầu quan tâm hổ trợ nguồn vốn cho nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới…            Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi TXCT.             Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Gio Mỹ, đại diện lãnh đạo UBND xã Gio Mỹ, các ban ngành liên quan cấp huyện đã giải trình một số ý kiến mà cử trị quan tâm. Đồng thời, đoàn cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến quan trọng khác trình lên kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII trong thời tới nhằm chỉ đạo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời ./.                                                                                                           Lê Nam - Đài truyền thanh.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Gio Việt

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa VII, HĐND huyện khóa V, ngày 22/11, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gio Việt. Toàn cảnh hội nghị TXCT tại hội trường xã Gio Việt. Tại buổi tiếp xúc ở xã, các cử tri trong địa phương đã nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng trong thời gian vừa qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới; báo cáo trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VII. Tại hội nghị, các cử tri nhất trí cao với dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII, đồng thời kiến nghị với kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh nhiều nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề như: ảnh hưởng môi trường biển và chế độ đền bù, quan tâm nhiều hơn vào chính sách TBXH, xây dựng nâng cấp các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất thủy sản, đề nghị đầu tư xây dựng các trục đường giao thông và thủy lợi trên địa bàn, tình trạng khai thác trên vùng biển của tỉnh chưa quản lý chặt chẻ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND các cấp trong hoạt động của hệ thống chính trị; đảm bảo An toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT tại xã Gio Việt. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền xã Gio Việt, các ban ngành liên quan cấp huyện trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị liên quan thuộc thẩm quyền; Đồng thời các đại biểu HĐND tỉnh và huyện phát biểu cảm ơn các ý kiến của cử tri,giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm vàtiếp thu tổng hợp để trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII xem xét quyết định./.                                                                                                                      Lê Nam-Đài truyền thanh

Lễ đỡ đầu và trao quà cho học sinh nghèo hiếu học

Ngày 01/12/2017, Hội khuyến học huyện phối hợp với Công ty Cổ phần kim loại quý Sài Gòn và Nhà phân phối mỹ phẩm phụ kiện tóc Kim Anh thành phố Đông Hà tổ chức Lễ đỡ đầu và trao quà cho học sinh nghèo hiếu học. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy; đồng chí Trần Lương Quang - UVTV Huyện ủy - PCT TT HĐND huyện - CT Hội Khuyến học cùng các đồng chí trong BTV Hội khuyến học huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng - PCT HĐND huyện; đồng chí Dương Đức Hạnh - PCT UBND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo Hội khuyến học các xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo các trường học cùng các em học sinh, các bậc phụ huynh. Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Thường Đức cùng bà Mai Thị Tư - đại diện Công ty Cổ phần kim loại quý Sài Gòn; ông Trần Đình Vương cùng bà Phan Thị Ngọc Anh - đại diện nhà phân phối mỹ phẩm phụ kiện tóc Kim Anh thành phố Đông Hà. Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần kim loại quý Sài Gòn đã đỡ đầu cho 20 em học sinh với mức hỗ trợ 500.000đ/em trong vòng 01 năm. Ngoài ra, Nhà phân phối mỹ phẩm phụ kiện tóc Kim Anh thành phố Đông Hà đã trao 20 suất quà cho các em học sinh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đây là nguồn động viên lớn đối với các em, giúp đỡ các em có hoàn canh đặc biệt có điều kiện để vươn lên trong học tập. Một số hình ảnh tại lễ đỡ đầu và trao quà: Văn phòng HĐND&UBND huyện

Giải thưởng “vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017

Thực hiện công văn số 446 ngày 15/11/2017 của UBATGT QG về việc đẩy mạnh tuyên truyền, tham dự giải thưởng “ Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông nhằm phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm mạnh tai nạn giao thông tại Việt Nam. Giải thưởng “ Vô lăng vàng ” là giải thưởng có giá trị tinh thần, cổ vũ động viên các doanh nghiệp vận tải đường bộ và đội ngũ lái xe, là niềm tự hào cho các cá nhân, tổ chức đạt giải, trở thành biểu tượng thương hiệu về ATGT tại Việt Nam. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cuộc thi cũng nhằm tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện theo công văn trên của UB ATGT QG kính mong các đơn vị, cá nhân là lái xe trong đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô, các cơ quan truyền thông báo chí trên cả nước tham gia phản ánh, giới thiệu và tự ứng cử danh hiệu “ Vô lăng vàng”, gửi về BTC 1 trong các kênh: - Văn phòng UB ATGT QG 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Website UB ATGT QG: http://antoangiaothong.gov.vn - Email: volangvangnam2017@gmail.com Thời gian hoàn thành hồ sơ ngày 8/12/2017. Để biết thêm chi tiết về Kế hoạch và Thể lệ giải thưởng xin vui lòng truy cập vào web http://quangtri-ict.gov.vn/quanlynhanuoc/baochi/vanbanchidao. Thương Huyền

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Gio Hải

            Ngày 21/11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (khóa VII) và đại biểu HĐND huyện Gio Linh (khóa V) đã có buổi tiếp xúc với cử tri (TXCT) xã Gio Hải. Tham dự buổi TXCT có đồng chí Trần Thị Thảo-Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội-HĐND tỉnh-Đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực Gio Linh. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII và đại biểu HĐND huyện Gio Linh khóa V, tiếp xúc với cử tri tại xã Gio Hải.                      Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và huyện thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VII; Báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử tại Gio Linh.            Cử tri xã Gio Hải kiến nghị tại buổi tiếp xúc             Tại buổi tiếp xúc có 13 lượt cử tri tham gia phát biểu tập trung vào các lĩnh vực như: Sự cố môi trường biển, các vấn đề về khai thác sản xuất thủy hải sản, chính sách cho người có công, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, an ninh trật tự…             Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Gio Hải, đại diện lãnh đạo UBND xã Gio Hải, các ban ngành liên quan cấp huyện đã giải trình một số ý kiến mà cử trị quan tâm. Đồng thời, đoàn cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến quan trọng khác trình lên kỳ họp HĐN tỉnh và huyện trong thời gian sớm nhất nhằm chỉ đạo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời ./.                                                                                                Lê Nam - Đài truyền thanh.

Đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với UBND xã Gio Hải về Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ - du lịch cộng đồng biển

      Sáng ngày 21/11, đồng chí Mai Thức, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ban thường trực UBND xã Gio Hải về triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ - du lịch cộng đồng biển Gio Hải. Tham dự có đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND huyện, đồng chí Phùng Chương Nam, HUV, UVUBND huyện-Trưởng phòng VH&TT và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Xã Gio Hải là một xã ven biển nằm phía đông huyện Gio Linh, có nhiều ưu thế về du lịch biển và có hệ thống giao thông quốc phòng đi qua, đồng thời gần các trung tâm phát triển du lịch lớn của tỉnh như điểm du lịch Thị trấn Cửa Việt- Cửa Tùng- Cồn Cỏ rất thuận lợi cho Gio Hải phát triển du lịch cộng đồng biển với nhiều loại hình du lịch phong phú, hấp dẫn.   Trong thời gian qua nhằm thực hiện cho phát triển du lịch cộng đồng, xã Gio hải đã được UBND tỉnh đồng ý thực hiện đầu tư xây cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ - du lịch. Đây là một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ - du lịch cộng đồng biển Gio Hải nhằm phát triển bãi tắm cộng đồng có quy mô, định hướng phát triển chiến lược, nằm trong hệ thống của tuyến du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch kết hợp các điểm vui chơi cộng đồng, sinh hoạt văn hóa cho nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn từ 2016 đến 2019 với tổng mức đầu tư 45,5 tỷ đồng. Hiện nay, các nhà thầu đang xây dựng gói thầu số 06 xây lắp mở rộng mặt đường, thoát nước, vỉa hè tuyến RD – 01. Gói thầu 06 có tổng nguốn vốn hơn 21,5 tỷ đồng được khởi công ngày 15/11/2016 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 18/5/2018. Tuy nhiên đến nay, dự án cũng như gói thầu 06 mới được bố trí 8 tỷ đồng, tiến độ công trình đạt 40,8% chưa đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt. Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành của xã Gio Hải và huyện Gio Linh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị cần quan tâm hơn nữa để công trình được đẩy nhanh tiến độ theo đúng thời hạn.   Đồng chí Mai Thức, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với xã Gio Hải. Trong buổi làm việc tại UBND xã Gio Hải, đồng chí Mai Thức, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phối hợp tốt để đẩy nhanh tiến độ, nếu không đạt yêu cầu, không thực hiện đúng hợp đồng thì sẽ có biện pháp xử lý. Về kinh phí giải phóng mặt bằng, Sở kế hoạch và đầu tư xem xét đề xuất phương án trình UBND tỉnh cho tạm ứng ngân sách để đền bù cho nhân dân, có phương án bố trí vốn dứt điểm từng năm 2017, 2018, 2019./                                                 Lê Nam-Đài truyền thanh Gio Linh

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 21/11, UBND huyện Gio Linh tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng trị; đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư huyện ủy, CTHĐND huyện; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân được khen thưởng.   Toàn cảnh hội nghị Năm 2017, tình hình sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tình hình mưa rét đầu vụ kéo dài làm ảnh hưởng đến thời vụ, mưa rét cũng tạo điều kiện cho nấm bệnh trên cây hồ tiêu chết nhanh và gây hại trên đồng ruộng, bệnh lùn sọc đen gây hai trên cây lúa; nhưng với sự chỉ đạo sát sao từ huyện đến cơ sở, sản xuất nông nghiệp của huyện Gio Linh tiếp tục có bước chuyển tích cực khá toàn diện. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết và cơ chế thị trường nên lợi nhuận thu được trên đơn vị diện tích đạt khá cao. Tổng diện tích gieo trồng lúa trên 8.400 ha đạt trên 113% so với kế hoạch, năng suất bình quân lúa đạt trên 46 tạ/ha, đưa tổng sản lượng gần 40 nghìn tấn. Việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi sau sự cố ô nhiểm môi trường biển đã mang lại hiệu quả lớn. Chăn nuôi tiếp tục được mở rộng về quy mô tổng đàn và chất lượng con giống. Lâm nghiệp và kinh tế gò đồi được bà con chú trọng đầu tư phát triển.  Tại hội nghị, huyện Gio Linh đã triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2018 và vụ đông xuân sắp tới, trong đó, huyện Gio Linh phấn đấu gieo trồng trên 10.500 héc ta. Với dự báo sản xuất nông nghiệp khó khăn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nhất là đối với vụ sản xuất đông xuân sắp tới nên huyện Gio Linh đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện vụ sản xuất Đông Xuân theo đúng lịch thời vụ. Ứng dụng KHKT vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng các mặt hàng nông sản. Đối với cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cao su, chính quyền các xã, thị trấn cần khuyến khích bà con nhân dân tích cực đầu tư chăm sóc để chất lượng vườn cây ngày càng được nâng cao; đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn, huyện Gio Linh đã chỉ đạo các xã cần tập trung cải hoán tàu thuyền vươn khơi đánh bắt xa bờ, áp dụng con giống phù hợp để tăng năng suất ổn định cuộc sống cho nhân dân.   Đ/c Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại hộ nghị đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư huyện ủy, CTHĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất nông nghiệp đạt  được trong năm 2017, đồng thời cũng chỉ rỏ những khó khăn, vướng mắc mà ngành nông nghiệp huyện nhà gặp phải; bước vào sản xuất nông nghiệp 2018 đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện cần tập trung xây dựng các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nắm bắt chi tiết của tầng vùng để chuyển đổi sản xuất hợp lý, tập trung rà soát mạng lưới sản xuất nông nghiệp; Phòng NN&PTTNT cần tập trung tham mưu UBND huyện triển khai xây dựng các mô hình cây con phù hợp với thổ nhưởng của vùng, miền, trên vùng cát và ven biên cần tập trung chuyển đổi cây con hợp lý, tăng cường áp dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi; tăng cường vận động ngư dân vay vốn cải hoán tàu thuyền vươn khơi đánh bắt xa bờ; thực hiện tốt việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhanh rộng các mô hình sản xuất có

Ngành Giáo dục và Đào tạo Gio Linh tổ chức Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 18/11, ngành GD&ĐT huyện Gio Linh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982- 2017) và trao kỷ niệm chương cá nhân có nhiều thành tích vì sự nghiệp giáo dục; trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích vì sự nghiệp giáo dục. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh; phía huyện có đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện cùng các đồng chí trong TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện cùng các đồng chí PCTUBND huyện; Đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CTUBMTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn.   Toàn cảnh buổi lễ Trong những năm qua, ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) huyện Gio Linh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động chăm sóc, giáo dục bậc Mầm non, Tiểu học, THCS có nhiều tiến bộ, mạng lưới giáo dục ở 21 xã, thị trấn đã góp nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục toàn diện trong các trường học chuyển biến tích cực theo hướng coi trọng tiếp cận và phát huy phẩm chất, năng lực học sinh. Mạng lưới trường lớp được đầu tư theo hướng hiện đại, đa dạng đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhiều đơn vị đạt chuẩn quốc gia so với địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đội ngũ ngành giáo dục huyện Gio Linh cùng nhau ôn lại những chặng đường giáo dục đào tạo của huyện nhà. Đ/c Trương Chí Trung, Bí thư huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của ngành GD huyện nhà. Trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu ngành giáo dục huyện nhà cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên phải đoàn kết, thống nhất tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả đổi mới can ban sự nghiệp giáo dục, tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ chí Minh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo để học sinh noi theo; Lãnh đạo huyện luôn mong muốn ngành giáo dục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo những mầm xanh có ích cho quê hương, đất nước. Ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của huyện Gio Linh, Bộ giáo dục&Đào tạo đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 19 cá nhận; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng trị tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể có thành tích cao trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng xã hội học tập./.                                                                                 Chính Linh- Đài truyền thanh huyện

Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư 07/2017/TT-BTP về xây dựng xã, phương, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

      Ngày 09/11, Phòng Tư pháp huyện tổ chức HN triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư 07/2017/TT-BTP về xây dựng xã, phương, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính, công chức Văn phòng các xã, thị trấn.       Hội nghị được nghe đồng chí Trưởng phòng Tư pháp huyện giới thiệu các nội dung của Quyết định 619/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp; Luật Tiếp cận thông tin; pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cùng các văn bản của tỉnh có liên quan; đồng thời, Hội nghị cũng được nghe giới thiệu những điểm mới trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan. Toàn cảnh HN      Thông qua Hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản, giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.                                                                      Văn phòng HĐND&UBND

Gio Việt: thôn Xuân Lộc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

         Ngày 08/07, thôn Xuân lộc, xã Gio Việt, tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trần Thị Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Gio Việt cùng đông đảo bà con nhân dân trong thôn. Thôn Xuân Lộc, có 305 hộ với 1310 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu là đánh bắt khai thác và chế biến thủy hải sản. Sau một năm thực hiện cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng, Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Lộc đã tập hợp được sức mạnh của khối đại đoàn kết trong thôn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng- An ninh của địa phương. Trong đó, đáng chú ý là việc chuyển đổi sinh kế cho người dân sau sự cố môi trường biển năm 2016 vừa qua. Các phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và đóng góp các nguồn quỷ do cấp trên phát động được tổ chức thực hiện có hiệu quả.  Hiện nay, tổng số tàu thuyền trong thôn có 35 chiếc, với tổng công suất công suất 5.000CV , trong đó, có 15 tàu xa bờ được trang bị phương tiện máy móc hiện đại để đáp ứng khai thác ngư trường xa bờ. Các dịch vụ hậu cần nghề cá, hoạt động thu mua và chế biến thủy hải sản phát triển đồng bộ. Tổng sản lượng khai thác năm 2017 đạt 720 tấn, trong đó, 15 tấn xuất khẩu. Trên địa bàn thôn hiện có 17 cơ sở chế bến thủy hải sản, thu hút hơn 720 lao động; thu nhập bình quân đầu người 4-6 triệu đồng/tháng. Từ trong phong trào phát triển kinh tế “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương” xuất hiện nhiều mô hình làm ăn giỏi như ông Lê Văn Tuấn, thu nhập trung bình từ 100-200 triệu đồng/năm; mô hình thoát nghèo bền vững

Khu dân cư An Mỹ, xã Gio Mỹ tổ chức ngày hội đại đoàn kết

Sáng 07/11, khu dân cư ( KDC) An Mỹ, xã Gio Mỹ long trọng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017). Đến dự với ngày hội có đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Thường vụ phụ trách địa bàn; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện; đại diện các ban ngành cấp huyện và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con đã được ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất tổ quốc Việt Nam, đồng thời nghe đại diện Ban công tác mặt trận KDC báo cáo tổng kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Thôn An Mỹ có 187 hộ với 832 nhân khẩu, dân cư được bố trí theo dọc tuyến đường liên thôn. Đời sống chủ yếu của bà con ở đây là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Sau một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và công tác phối hợp có hiệu quả của Mặt trận và các ban ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân KDC An Mỹ đã triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả; văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,51%; hộ giàu, hộ khá đạt tỷ lệ 13,3%. Toàn thôn có 162/187 hộ đạt gia đình văn hóa, hộ gia đình văn hóa 3 năm liền (2015 - 2017) có 144/187 hộ.             Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả  cả KDC An Mỹ đạt được trong năm qua, đặc biệt  KDC đã phát huy được sức mạnh của  khối đại đoàn kết toàn dân trong việc xây dựng NTM.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chiều ngày 07/11, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Nghi – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy CQCQ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CQCQ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị sinh hoạt tại khối chính quyền. Đồng chí Phan Văn Nghi - Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy CQCQ phát biểu khai mạc và quán triệt nghị quyết Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp triển khai nội dung của các Nghị quyết đó là: Kết luận số 60-KL/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021, định hướng đến 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Đẩy mạnh lại cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Toàn cảnh Hội nghị Cùng với việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Phan Văn Nghi – Phó Chủ tịch UBND huyện – Bí thư Đảng ủy CQCQ cũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị

Khu phố 1 thị trấn Gio Linh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

        Ngày 4/11, khu dân cư Khu phố 1, Thị trấn Gio Linh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2017). Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 87 năm qua. Đồng thời nhìn lại sau 1 năm cộng đồng dân cư thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, MTTQ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Về dự và chung vui với bà con nhân dân có đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện; đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TT Gio Linh.        Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền khu phố 1 đã lãnh đạo nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp thu tiến bộ KHKT áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt; chuyển đổi cây trồng, con nuôi; phát triển trang trại, gia trại nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và tăng thu nhập, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Đến nay, đời sống của bà con ổn định và có bước cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 31 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2016; hộ nghèo giảm xuống còn 4%; hộ giàu, khá đạt trên 57%. Khu dân cư có 96% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.Các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận, đoàn thể phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện đạt được nhiều kết quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã làm thay đổi nhận thức của người dân, làm cho bộ mặt khu phố ngày càng xanh sạch đẹp và đời sống nhân dân được nâng cao.Phát huy những kết quả đạt được, các đoàn thể trên địa bàn khu phố đã ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành chỉ tiêu các cuộc vận động và nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương trong năm

Khu dân cư Bình Long-xã Gio Bình tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

          Ngày 04/11, Khu dân cư Bình Long-xã Gio Bình đã long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và phát động xây dựng mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Về dự và chung vui với nhân dân có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí TT UBMTTQVN tỉnh; về phía huyện Gio Linh có đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy; TT HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện. Trao quà cho các hộ dân trên địa bàn Tại buổi lễ, bà con khu dân cư Bình Long xã Gio Bình đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống 87 năm của MTTQ Việt Nam và tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ". Theo đó, trong năm 2017, đời sống của bà con tại khu dân cư đã có những bước cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,8%; tỷ lệ hộ giàu, hộ khá đạt trên 60%. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh, có 94% hộ được công nhận Gia đình văn hóa. Phát biểu chia vui với bà con khu dân cư Bình Long, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà chính quyền và bà con nhân dân khu dân cư Bình Long đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, bà con khu dân cư Bình Long cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua nâng cao đời sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; củng cố quốc phòng, an

Thôn Kỳ Trúc-xã Gio Quang tổ chức ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

        Sáng 05/11, tại thôn Kỳ Trúc, xã Gio Quang đã long trọng tổ chức ngày hội “đại đoàn kết dân tộc”, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam” (18/11) nhằm đánh giá kết quả,  sau một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đề ra phương năm 2017. Đồng chí Trần Lương Quang UVBTV Huyện ủy PCT TTHĐND huyện. đồng chí Lê Vũ Minh, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Trần Văn Toàn PCT hội Nông Dân huyện đã đến dự chung vui ngày hộivới cán bộ và nhân dân thôn Kỳ Trúc ( Gio Quang). Trong năm vừa qua, mặc dù điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng chất lượng; công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe luôn được đảm bảo. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm. Hiện nay hộ khá giàu trong thôn là 53/93 hộ, đạt 57%,  chỉ còn 03 hộ nghèo và cận nghèo. Phát biểu tại ngày hội đ/c Trần Lương Quang UVBTV Huyện ủy PCT TT HĐND Huyện, phấn khởi trước sự phát triển về mọi mặt của thôn thôn Kỳ Trúc và mong muốn nhân dân thôn Kỳ Trúc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết để cùng với địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi người dân phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân tại cộng đồng dân cư và địa phương; tham gia thực hiện các quy định của địa phương, thực hiện tốt phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động. Xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Cũng tại đây, thay mặt lãnh đạo huyện đ/c Trần Lương Quang đã trao quà cho các hộ chính sách và có công với cách mạng./.          

Kỳ họp thứ V (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Sau khi thảo luận, thống nhất giữa Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQVN huyện tại phiên họp ngày 20/10/2017. Ngày 03/11/2017, Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh của HĐND, UBND huyện. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Đức Dũng – UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quang Chiến – TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND huyện; bà Bùi Thị Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đại diện phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện phòng XDCQ và CTTN – Sở Nội vụ; ông Trương Chí Trung – Bí thư Huyện ủy; Ông Nguyễn Văn Giảng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trần Văn Quảng – Phó Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Thiên Bình – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các vị Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan và cá nhân liên quan. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - UVTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND huyện Trương Chí Trung Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Chiến do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch HĐND huyện trình HĐND huyện bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trình HĐND huyện bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Quảng Với tinh thần tập trung dân chủ và nhất trí cao 100% đại biểu HĐND

Thường trực HĐND tỉnh đối thoại tiếp xúc cử tri tại thị trấn Cửa Việt

Sáng ngày 6/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đối thoại, tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân Thị trấn Cửa Việt và xã Gio Việt về việc Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân khai thác, nạo vét cát bùn trên Sông Hiếu làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Tham dự có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, đồng chí Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, PCT TT HĐND huyện đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành.           Tại buổi tiếp xúc cử tri, đa số người dân cho rằng: việc khai thác của công ty không đúng quy trình, chỉ khai thác tận thu cát sạch, đổ bùn trở lại sông, làm luồng lạch và dòng sông chỗ cao chỗ thấp, cản trở tàu thuyền của người dân đi lại. Mặt khác công ty hút bừa bãi không cắm phao, phân luồng, chỗ nhiều cát thì hút làm nguy cơ sạt lở bờ sông, sập nhà dân rất lớn, một số đoạn kè chắn sóng của bà con đã bị sạt lở. Phần lớn ý kiến đều không đồng tình với việc nạo vét của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân và yêu cầu dừng dự án hoặc nếu tiếp tục nạo vét thì công ty phải lấy ý kiến người dân, làm đúng hợp đồng, không ảnh hưởng đến môi trường, đảm đời sống,cần có sự giám sát của người dân, các hội, đoàn thể chính quyền địa phương và các ngành chức năng.           Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu: các ngành cần đẩy mạnh rà soát nội dung liên quan đề án, chú trọng đến tác động môi trường, tránh ảnh hưởng đời sống người dân. Đồng thời, kịp thời triển khai phương án điều chỉnh về kỹ thuật và lắng nghe ý kiến, tạo sự đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương và khẩn trương trình UBND tỉnh. Đối với doanh

Khu phố 7-Thị trấn Cửa Việt đón nhận đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh

Ngày 05/11 cán bộ và nhân dân KP7 thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh long trọng tổ chức lễ đón nhân văn hóa xuất sắc cấp tỉnh giai đoạn 2012-2016 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Tham dự buổi lễ có đại diện Sở VH,TT và du lịch tích; phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương thị trấn Cửa Việt cùng đông đảo cán bộ và nhân dân Khu phố 7 tham dự buổi lễ. Khu phố 7-thị trấn Cửa Việt được thành lập từ thôn Hà Lộc(cũ) thuộc xã Gio Hải, gồm trên 180 hộ, 850 nhân khẩu, là đơn vị có nhiều bề dày truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ và nhân dân trong khu phố đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Là đơn vị vùng biển, sau sự cố ô nhiểm môi trường biển, cán bộ và nhân dân đã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hoạt động ngư nghiệp tiếp tục được đầu tư, người dân đã mạnh dạn vay vốn đóng mới, cải hoán tàu thuyền vươn khơi đánh bắt có hiệu quả, đưa tổng sản lượng đánh bắt đạt 80-100 tấn; CN-TTCN phát triển mạnh. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cao, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, không còn hộ đói, trên 90% hộ có nhà xây kiên cố, gần 93% lao động có việc làm ổn định. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhân và biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân Khu phố 7 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa