Gio Mai tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 19/7/2019, HĐND xã Gio Mai tiến hành kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XII, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP-An 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.   HĐND xã Gio Mai tiến hành kỳ hopk thứ 10 nhiện kỳ 2016-2021 Trong 6 tháng đầu năm, Thực hiện Nghị quyết của HĐND và Chương trình hành động của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. HĐND, UBND xã Gio Mai đã ban hành Kế hoạch hành động, Chương trình trọng tâm năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách trên các lĩnh vực từ xã đến thôn, tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp Vụ Đông Xuân 2018-2019, gieo trồng là: 595/608ha, đạt 97,8% KH, đạt 97,6% so với vụ Đông Xuân cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích lúa đạt 100% KH, năng suất đạt 55,9/55tạ/ha, đạt 101,6%KH; Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đầu tư và phát triển. Sáu tháng đầu năm đã tập trung triển khai, hướng dẫn nhân dân xuống vụ, áp dụng, đối tượng con nuôi theo khuyến cáo của sở Nông nghiệp; bà con đã chủ động đầu tư cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường, tiến hành thả giống nuôi, giống thả chủ yếu tôm cua cá. Diện tích nuôi 77,6/70 ha, đạt 110%KH, số lượng giống thả trên 3,2 triệu con các loại; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày được nâng cao. Tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đã xây dựng năm 2019. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm dự kiến có 3/4 tiêu chí sẻ đạt thêm vào cuối năm, tăng số tiêu chí 15/19 tiêu chí; Cơ sở hạ tầng, Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại và dịch vụ phát triển mạnh. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền về tổ chức các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tổ chức Hội nghị triển khai chương trình trọng tâm năm, quý, tháng. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thi hành công vụ và nội quy, quy chế hoạt động đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới giao ban tuần, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các ngành, bộ phận tham mưu để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.  Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong sáu tháng đầu năm, bám sát kế hoạch UBND huyện, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 và tình hình thực tiển; xã Gio Mai tiếp tục bổ sung chương trình trọng tâm và tập trung chỉ đạo các ngành, các thôn, khu dân cư triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chủ yếu trong sáu tháng cuối năm, nhằm đưa nền KT-XH của địa phương phát triển mạnh… Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đánh gia cao kết quả mà HĐND xã Gio Mai đạt được trong thời gian qua, bước vào nhiệm vụ công tác trong tâm của 6 tháng cuối năm đồng chí PCTHĐND huyện đề

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Hội liên hiệp thanh niên Việt huyện Gio Linh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có Đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng trị; Phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện; Đ/c Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và 120 thanh niên tiêu biểu đại diện cho 19 nghìn thanh niên trên địa bàn huyện.   Toàn cảnh đại hội Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn Gio Linh đã từng bước có những chuyển biến, đạt hiệu quả thiết thực. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho đoàn viên, thanh niên; tham gia tốt việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, duy trì có hiệu quả các đội liên gia tự quản an ninh trật tự. Hội đã đảm nhận và thực hiện các công trình thanh niên, giúp nhân dân sửa chữa nhà, vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông liên thôn, hoạt động của hội ngày càng được chú trọng về nội dung và hình thức phong phú và đa dạng.Trong nhiệm kỳ đã vận động và kết nạp trên 5.400 hội viên, ủy thác với ngân hàng gần 30 tỷ đồng cho trên 6.20 vay vốn để phát triển sản xuất và xây dựng nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi và thanh niên tham gia xuất khẩu lao động, đem lại nguồn thu nhập lớn cho địa phương…. Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu: Trong đó, tập trung phấn đấu đến năm 2024 phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 6.500 thanh niên, thành lập thêm 1 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, xây dựng 1 mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, ứng dụng KHKT vào sản xuất tăng thu nhập và giải quyết lao động cho đoàn viên thanh niên và một số chỉ tiêu quan trọng khác. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 29 thanh niên tiêu biểu có bản lĩnh và nghị lực tham gia vào Ủy ban chấp hành hội khoá mới; hiệp thương chọn đoàn đại biểu dự đại hội Hội LHTN tỉnh Quảng trị lần thứ V nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổ chức tuyên dương, trao kỷ niệm chương, Bằng khen, giấy khen cho những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động hội .                                                         Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 5.

Thực hiện hướng dẫn của BTG TW về xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên các cấp. Sáng ngày 16/7/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 5. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.    Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị mở lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 Theo đó trong 3 ngày từ ngày 16-18/7/2019, 85 học viên là cán bộ công chức các xã, thị trấn sẽ được triển khai 5 chuyên đề gồm: Những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức, viên chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; Cách mạng công nghiệp 4.0 và dự báo tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Trị; Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nắm bắt kịp thời, hiểu đúng chủ trương, chính sách, đường lối quan điểm của  của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở.                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh  

Đoàn công an huyện ra quân chiến dịch "hành quân xanh"

          Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2019 - 2024, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh- liệt sỷ 27/7, sáng 16/7 Đoàn Công An huyện Gio Linh phối hợp với huyện đoàn Gio Linh và đoàn thanh niên xã Vĩnh Trường tổ chức ra quân chiến dịch " Hành quân xanh" tại xã Vĩnh Trường.      Đồng chí phó chỉ huy trưởng CA huyện Trần Hửu Việt, tặng công trình cho xã Vĩnh Trường           Trong chiến dịch lần này, Đoàn công an huyện Gio Linh đã huy động 100 đoàn viên, thanh niên cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Trường tổ chức trồng hơn 50 cây hoa giấy vào các chum trang trí bằng các câu khẩu hiệu được viết bằng thư pháp. Đây là loại hoa được đoàn thanh niên Công an lựa chọn bởi vì cây có sức chịu hạn cao và cho hoa quanh năm. Tuyến đường được Đoàn Thanh niên công an huyện chọn xây dựng "tuyến đường hoa kiểu mẫu" có chiều dài 1km dẫn vào Nghĩa trang Trường Sơn. Việc trồng hoa dọc hai bên tuyến đường sẽ tạo thêm cảnh quan tươi đẹp khi du khách đến với Nghĩa Trang Trường Sơn. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Gio Linh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường quê nhằm giúp Vĩnh Trường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Trong đợt này, Đoàn Công an huyện và Huyện đoàn Gio Linh đã hỗ trợ tổng kinh phí trên 60 triệu đồng cho các hoạt động nói trên và tặng quà cho đoàn viên của xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.           Cũng trong ngày ra quân đoàn Đoàn viên Công an huyện Gio Linh đã tổ chức hỗ trợ làm chứng minh Nhân dân tại xã cho bà con đồng bào Vân Kiều ở xã Vĩnh Trường . Trong đợt này, có 110 trường hợp được làm mới, cấp đổi nhằm tạo thuận lợi cho bà con trong giao dịch, đi lại cũng như việc quản lý của ngành chức năng đối với việc đi, đến của công dân.                                                                                                                                                         Lê Nam - Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện

Ngày 19/7, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện. Đồng chí Phan Văn Nghi - HUV - PCT UBND huyện - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho các chi bộ. Trao quyết định và tặng hoa cho các chi bộ Theo đó, thành lập chi bộ phòng Kinh tế - và Hạ tầng và chỉ định đồng chí Phan Văn Hòa - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng giữ chức Bí thư chi bộ; thành lập chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện, chỉ định đồng chí Trần Đức Huynh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện giữ chức Phó bí thư phụ trách chi bộ; thành lập chi bộ Trung tâm văn hóa thông tin và thể dục thể thao huyện, chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn - Giám đốc trung tâm giữ chức Bí thư chi bộ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Nghi - HUV - PCT UBND huyện - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã chúc mừng các chi bộ được thành lập, chúc mừng các đồng chí vừa được Đảng bộ tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư chi bộ; mong rằng các đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Gio Quang xây dựng công trình thắp sáng đường quê và đường hoa thanh niên.

Thực hiện những phần việc công trình tình nguyện hè năm 2019 và giúp địa phương hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, xã Gio Quang đã tích cực phát động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình “thắp sáng đường quê và đường hoa thanh niên”, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.   Gio Quang xây dựng công trình thắp sáng đường quê và đường hoa thanh niên Công trình “Thắp sáng đường quê” và bồn hoa do lực lượng xã đoàn  Gio Quang đảm nhận thi công với tổng chiều dài 1km, 25 trụ đèn, 25 bóng điện chiếu sáng, 50 bồn hoa dọc theo tuyến đường 73 đông nối từ thôn Trúc Lâm đến Kỳ Trúc được lắp đặt tại các cột điện dọc tuyến đường liên thôn có tổng số vốn đầu tư hơn 60 triệu động, trong đó huyện Gio Linh hỗ trợ 40 triệu đồng, số vốn còn lại do ngân sạch địa phương đầu tư xây dựng. Trong những ngày phát động, lực lượng đoàn viên xã Gio Quang đã tích cực huy động 200 công lao động trong đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận việc thi công vận hành và bảo quản công trình; nay đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, Đợt ra quân lần này xã đoàn Gio Quang còn huy động đoàn viên, thanh niên ra quân “ngày thứ 7 xanh” để tổng vệ sinh. Với khí thế thi đua sôi nổi, lực lượng đoàn viên tham gia cùng địa phương và nhân dân phát quang những bụi cây lớn ở dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường nông thôn. Thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh tạo dòng chảy thông thoáng, chặt hạ cây mai dương, phát quang cỏ dại, tập kết vận chuyển đến nơi bãi rác cộng cộng của huyện, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Góp phần giúp địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí trong nông thôn mới.                                       Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Gio Mỹ phát động nhân dân chỉnh trang nông thôn mới.

Gio Mỹ là một trong những đơn vị được huyện Gio Linh chọn làm điểm để cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Để tầng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí trong nông thôn mới. Ngày 13/7, chính quyền địa phương xã Gio Mỹ đã vận động nhân dân ra quân chỉnh trang nông thôn mới. Đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện phụ trách địa bàn xã Gio Mỹ đã đến chỉ đạo, kiểm tra công tác chỉnh trang nông thôn tại địa bàn.   Đ/C Võ Đắc Hóa, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện kiểm tra công tác chỉnh trang nông thôn mới tại xã Gio Mỹ Đến thời điểm hiện nay, xã Gio Mỹ đã đạt 17/19 tiêu chí trong nông thôn mới, còn hai tiêu chí không đạt là cơ sở hạ tầng giáo dục và giao thông nông thôn; trong đó có nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã đầu tư lâu ngày nên bị xuống cấp, nhiều tuyến đường giao thông còn hẹp nên việc đi lại, giao lưu buôn bán vận chuyển nông sản của bà con còn gặp khó khăn, hành lang lấn chiếm lề đường còn nhiều bất cập, hệ thống công trình điện còn chằng chịch, nhiều tuyến đường giao thông chưa được đầu tư đường điện thắp sáng đường quê. Trong ngày phát động chính quyền địa phương xã Gio Mỹ đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, cây và ngày công lao động để xây dựng các trục đường giao thông nông thôn, xây dựng 2,5km bồn trồng hoa ở các trục đường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bà con đã tự nguyện chặt bỏ hàng chục ngàn cây tre, hàng trăm cây lấy gỗ khác, tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. Theo chủ tịch UBND xã Gio Mỹ cho biết. “Có được kết quả đó là nhờ có chủ trương, cơ chế phù hợp của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở 6 thôn phối hợp tìm ra nút thắt quan trọng để vận động bà con tổ chức thực hiện đạt kết quả, tích cực cùng với chính quyền, các ngành, đoàn thể của xã vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại. để góp phần đưa xã Gio Mỹ cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.                                                                 Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Gio châu sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-QP-AN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại

Ngày 9/7/ 2019, Đảng bộ xã Gio Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng, an ninh và triển khai nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH-QP-AN trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.   Toàn cảnh hội nghị Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gio Châu đã tích cực vượt qua khó khăn đưa nên KT-XH tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu đặt ra đạt và vượt kế hoạch, nhiều điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt phát triển khá toàn diện, đưa năng suất và chất lượng lúa đạt cao so với cùng kỳ năm trước…. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Gio Châu đã đạt được nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa xã hội, chỉ rỏ những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục .Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy yếu cầu Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Gio Châu tập trung triển khai tốt Chỉ thị số 35 về đại hội Đảng các cấp, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là nhanh rộng các điểm sáng trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chính quyền địa phương xã Gio Châu cần tập trung hướng mạnh về cơ sở để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai, kiếu nại, kiếu kiện để ổn định đời sống nhân dân, cần phát huy vai trò của MT và các đoàn thể đấu tranh với các thông tin xấu độc hại trên không gian mạng và một số nhiệm vụ quan trọng khác; góp phần xây dựng xã Gio Châu, mạnh về kinh tế, đảm bảo QP-AN xứng đáng với mãnh đất đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.                                                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio LInh  

Gio Mai tiến hành kỳ họp thứ 10 HĐND xã (khóa XII) và trao huy hiệu 45 tuổi đảng cho đảng viên

Ngày 10/7/2019, xã Gio Mai tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã (khóa XII) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trao huy hiệu 45 tuổi đảng cho đảng viên. Đồng chí Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện đã đến dự và và trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn thách thức do thời tiết diễn biến không thuận lợi, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gio Mai đã tập trung tích cực chỉ đạo đưa nên KT-XH tăng trưởng khá toàn diện; một số chỉ tiêu đặt ra đạt và vượt kế hoạch, Vụ Đông Xuân tổng diện tích gieo trồng gần 600ha, đạt 97,8% KH, đạt 97,6% so với vụ Đông Xuân năm trước, trong đó diện tích lúa đạt 100% KH, năng suất đạt gâng 60 tạ/ha, đạt 101,6%KH. Vụ Hè Thu gieo được trên 420 ha lúa, đạt 100%KH, hiện nay lúa đang phát triển tốt, đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống hạn và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Tiếp tục tập trung chỉ đạo gieo trồng các loại cây màu, thực phẩm để đảm bảo kế hoạch đề ra từ đầu năm, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và nhân dân trên địa bàn quan tâm, mạnh dạn đầu tư để phát triển mỡ rộng về qui mô và hiệu quả sản xuất, thu hút được nhiều lao động, đã tạo được nhiều việc làm có thu nhập ổn định cho lao động trên địa bàn. Hiện nay, toàn xã có 04 doanh nghiệp và 81 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 300 lao động, thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển, là ngành sản xuất có thu nhập chiếm tỷ trọng khá cao nên nhân dân đã phát huy lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề kinh doanh đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa trên địa bàn và các địa bàn lân cận. Toàn xã có 140 cơ sở dịch vụ và 3 điểm chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh buôn bán, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho nhân dân. Có 14 xe ô tô vận tải, 06 máy gặt đập liên hợp, 140 máy cày để phục vụ sản xuất, kinh doanh từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong sáu tháng đầu năm, trong đó, bám sát kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 và tình hình thực tiển; UBND xã tiếp tục bổ sung chương trình trọng tâm và tập trung chỉ đạo các ngành, các thôn, khu dân cư triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chủ yếu trong sáu tháng cuối năm, Huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP- AN của địa phương….. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Gio Mai đã đạt được nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa xã hội, chỉ rỏ những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục. Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm đồng chí PCTTTHĐND huyện Trần Lương Quang đề nghị Đảng bộ và chính quyền địa phương xã Gio Mai cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là nhanh rộng các điểm sáng trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chính quyền địa phương xã Gio Mai cần phát huy vai trò

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V

Trong 2 ngày 11 và 12/7/2019, HĐND huyện Gio Linh tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện và quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Đ/c Trương Chí Trung - TUV - BT Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8;Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9; báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH; Ban Pháp chế. Đồng thời, tổ chức bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện. Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những nguyên nhân, yếu kém, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua để quyết định những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019. Kỳ họp đã dành thời gian thích hợp cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Hầu hết các câu hỏi chất vấn của đại biểu đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải được những quan tâm, bức xúc của cử tri gửi đến các ban, ngành của huyện. Không khí chất vấn thẳng thắn, đầy trách nhiệm, đối thoại với tinh thần xây dựng cao. Phần trả lời chất vấn đã đi thẳng vào các nội dung đại biểu đặt ra, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu, đã trả lời hết câu hỏi, nêu được nguyên nhân và xác định trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện.Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Gio Linh đã nhất trí thông qua các Nghị quyết vềnhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trương Chí Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnnhấn mạnh: ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019. Các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp./. Văn phòng HĐND&UBND Gio Linh

Hội nông dân đầu tư 30 triệu đồng xây dựng sân hội trường thôn Vinh Quang Thượng xã Gio Quang.

Nhằm góp phần giúp xã Gio Quang hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và giúp thôn Vinh Quang Thượng hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, Hội Nông dân xã Gio Quang phối hợp với chính quyền thôn Quang Thượng khởi công công trình sân hội trường thôn.   Xây dựng sân hội trường thôn Vinh Quang THượng xã Gio Quang Công trình với diện tích 350m2,  tổng kinh phí là 30.000.000đ, trong đó, Hội Nông dân huyện Gio Linh hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Nông dân xã hỗ trợ 5 triệu đồng, cán bộ hội viên nông dân thôn Quang Thượng đóng góp 15 triệu đồng và huy động hội viên tham gia nhiều công lao động để xây dựng công trình; công trình xây dựng trên không gian thoáng mát được bê tông hóa và tạo các khuôn viên để trồng cây cảnh. Sau thời gian thi công nay công trình đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hội họp của nhân dân; Công trình hoàn thành đã mang lại diện mạo mới khang trang hơn cho nông thôn Quang Thượng và khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh

Liên đoàn lao động huyện tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ công đoàn

Trong hai ngày 2-3/ 7/ 2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gio Linh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lí cho 45 đoàn viên công đoàn cơ sở khối trường học.   Tập huấn phần mềm cho cán bộ công đoàn cơ sở khối trường học  Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở khối trường học được sử dụng thành thạo nhiều tính năng của phần mềm trên máy tính để thực hiện được các nhiệm vụ của nhóm cấp CĐCS như: Tạo danh sách đoàn viên, gửi phê duyệt văn bản, báo cáo, theo dõi đóng đoàn phí, xuất in báo cáo và một số tính năng quan trọng khác. Việc tập huấn cho đoàn viên công đoàn cơ sở khối trường học, sẽ giúp CĐCS các trường học thuận lợi trong việc quản lí, theo dõi đoàn viên công đoàn của đơn vị mình. Đồng thời, giúp đoàn viên được hưởng các chương trình phúc lợi từ thẻ đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện.                                                                  Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh

Huyện ủy hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 19 khóa XVI

Ngày 05/7/2019, Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị lần thứ 19 BCH đảng bộ  khóa XVI, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kkế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, thảo luận thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo thực hiện nội dung quan trọng để phát triển KT-XH-QP-AN của địa phương. Đ/c Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện và các đồng chí trong thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.   Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19 khóa XVI Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể, sự phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của nhân dân trong toàn huyện nện tình hình kinh tế của huyện Gio Linh phát triển ổn định; Các ngành nghề nông- lâm- ngư nghiệp phát triển khá đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình đề án về chương trình phát triển kinh tế triển khai tích cực, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt, tiềm năng lợi thế của những tiểu vùng khai thác có hiệu quả, những mô hình mới được nhanh rộng có hiệu quả, duy trì và thực hiện trọng liên kết bao tiêu sản phẩm ổn định đời sống nhân dân. Bên cạnh đó chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, QP-AN được giữ vững và ổn định. Tại hội nghị, BCH đảng bộ huyện Gio Linh đã thảo luận đề ra phương hướng mục tiêu chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH-QP-AN 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung xây dựng và thực hiện đề án phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2015-2020; đưa ra phương án thành lập tiểu ban giúp việc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần đưa nền KT-XH- QP-AN của huyện phát triển bền vững trong tiến trình CNH-HĐH đất

Đại biểu HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri tại huyện Gio Linh

          Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa VII, ngày 02/7, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm bà: Lê Thị Lan Hương - Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà: Trần Thị Thảo - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh; ông: Nguyễn Thiên Bình - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Gio Linh, cùng các đại biểu HĐND bầu trên địa bàn và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, xã đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gio Việt và xã Trung Giang. Hội nghị TXCT tại xã Gio Việt.           Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa VII.           Cử tri xã Gio Việt kiến nghị: cần xử lý nghiêm và có các biện pháp xử lý tình trạng gây ô nhiểm môi trường do các lò hấp cá trên địa bàn gây ra; cần tìm đầu ra cho ngành sản xuất chế biến thủy hải sản, vì giá cả thấp; đề xuất xây dựng một âu thuyền tại thôn Tân xuân để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân; tình trạng đánh bắt thủy hải sản bằng mìn và tàu giã cào vẩn còn xãy ra; cần chuyển đổi cây trồng tại các vùng ngập mặn; các trục đường giao thông trên một số thôn bị xuống cấp; nước sinh hoạt mùa nắng bị thiếu…           Tại xã Trung Giang, cử tri đề nghị: giải quyết dứt điểm các dự án treo trên địa bàn; xin hổ trợ vốn để xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại địa điểm cửa lệch thuộc thôn Nam sơn và Bắc sơn; nhân dân bị ảnh hưởng môi trường bởi các hồ nuôi tôm trên địa bàn…           Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, lãnh đạo xã, huyện và đại biểu HĐND tỉnh, đã tiếp thu, giải trình một số nội dung theo thẩm quyền, các ý kiến còn lại sẽ được đoàn tổng hợp để gửi tới kỳ

Xã Gio Quang phát động nhân dân chỉnh trang nông thôn mới

 Ngày 29/6, Xã Gio Quang đã phát động toàn dân ra quân chỉnh trang nông thôn. Đ/c Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, thường vụ phụ trách địa bàn đã đến động viện và kiểm tra công tác chính trang nông thôn mới tại xã Gio Quang.    bà con nông dân xã Gio Quang chỉnh trang khuân viên các trung tâm học tập cộng đồng Để chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt đẹp, trong thời gian qua, xã Gio Quang đã kêu gọi các  đoàn thể, các cấp, các ngành  và toàn thể nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả. Phát động nhân dân đóng vai trò chủ thể, phát huy nội lực cộng đồng để thực hiện các công việc thiết thực, cụ thể như: Chỉnh trang nơi ở, nhà cửa của gia đình, huy động đầu tư nguồn cải tạo công trình phục vụ dân sinh; cải tạo, bố trí lại chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo hợp vệ sinh theo chuẩn nông thôn mới. Trong ngày ra quân, chính quyền địa phương xã Gio Quang đã huy động các đoàn thể cùng bà con nông dân sửa sang cổng ngõ, sơn lại tường rào trụ sở và công trình nghĩa trang liệt sỹ trung tâm xã…xây dựng, chỉnh trang các công trình công cộng của xã, của thôn như giao thông, hệ thống kênh mương, vệ sinh công cộng ở trụ sở cơ quan, trường học, các khu dân cư tập trung…để xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhờ có sự chung tay hỗ trợ của nhân dân, nên đến nay xã Gio Quang đã đạt 19/19 tiêu chí trong nông thôn mới, xã không có nợ đọng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới.                                        Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh

khánh thành Nhà máy điện mặt trời Lig- Quảng Trị tại xã Gio Thành và Gio Hải

Ngày 30/6, Công ty cổ phần Lig - Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Lig- Quảng Trị. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh. Dự lễ về phía Trung ương có đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Chiến, UVTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Gio Linh và chính quyền địa phương xã Gio Thành và Gio Hải. Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình điện gió LiG Được khởi công vào tháng 8 năm 2018, sau 10 tháng thi công, Nhà máy Điện mặt trời Lig - Quảng Trị đã đưa vào hoạt động; với tổng mức đầu tư là 1.125 tỷ đồng; trên diện tích 60 ha tại xã Gio Hải và xã Gio Thành, huyện Gio Linị. Nhà máy điện mặt trời Lig - Quảng Trị hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại với công suất 49,5 MWp; điện năng sản xuất hàng năm dự kiến đạt gần 67 triệu KWh, doanh thu đạt khoảng 160 tỷ đồng, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước khoảng 40 tỷ đồng mỗi năm; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, đồng thời cải thiện môi trường giảm phát thải hiệu ứng nhà kính hơn 4 nghìn tấn CO2 mỗi năm. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai và hoàn thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến thời điểm này, Nhà máy điện mặt trời Lig – Quảng Trị đã hòa toàn phần lên lưới điện quốc gia và bắt đầu phát điện thương mại. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, đơn vị thi công trong việc huy động vốn, tổ chức thi công công trình vừa đảm bảo yêu cầu tiến độ, vừa đảm bảo an toàn

Huyện ủy Gio Linh hội nghị trực báo bí thư chi bộ thôn, khu phố.

Sáng ngày 28/6/2019, Huyện ủy Gio Linh tổ chức Hội nghị trực báo Bí thư chi, đảng bộ các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Đồng chí Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị: Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư (Phó bí thư) Đảng ủy các xã, thị trấn và Bí thư chi bộ các thôn, khu phố trên địa bàn huyện.     Huyện ủy trực báo các chi bộ thôn, khu phố Mục đích của Hội nghị để Thường trực Huyện ủy thông báo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng anh ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân; phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua Hội nghị để Bí thư chi bộ các thôn, khu phố đề xuất, hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

Sáng ngày 27/6, hội cựu chiến binh huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Đức, PCT Hội CCB tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị  Trong 5 năm qua, phong trào thi đua CCB gương mẫu được các cấp hội và hội viên trên địa bàn huyện Gio Linh hưởng ứng tích cực với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình tiến bộ; phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM…Các cấp hội trên địa bàn huyện đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT và sản xuất, canh tác, tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động là con em hội viên. Số hộ khá và giàu chiếm hơn 42%, toàn huyện hội chỉ còn 76 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,94%. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, hội viên đã đóng góp gần 210 triệu đồng đồng để thực hiện phong trào thắp sáng đường quê, làm đường bê tông; hiến hơn 17.500m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn…Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, hội CCB huyện Gio Linh phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành cất bốc, quy tập 131 hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. Toàn cảnh hội nghị   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Hội CCB huyện Gio Linh trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt mục tiêu thi đua của phong trào và 5 tiêu chí của Hội; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu; cần gắn phong trào thi đua

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc với cử tri xã Gio Châu

Ngày 27/6/ 2019, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng trị gồm các đồng chí Lê Quang Chiến, TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Đổ Thị Lý, TUV, CT Hội LHPN tỉnh; Hồ Quốc Hương, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CTUBMTTQVN huyện Gio Linh cùng đoàn đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Gio Châu.   HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cư tri xã Gio Châu Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cư tri xã Gio Châu dự kiến chương trình trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa 7 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gio Linh khóa 5. Đa số cử tri xã Gio Châu đã đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh và huyện Gio Linh trong thời gian qua. Qua đó, cử tri xã Gio Châu kiến nghị lên các cấp một số vấn đề liên quan đến việc đất đai và việc nước thải ở khu công nghiệp Quan ngang xã thải gây ô nhiễm môi trường, các tuyến kênh mương thủy lợi nội đồng bị xuống cấp gây nhiều khó khăn trong việc sản xuất canh tác của bà con nông dân, cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vấn đề tranh chấp đất đai, cấp đất ở của nhân dân địa phương, đẩy nhanh hạng mục xây dựng đường hầm chui qua đường tàu ở thôn Hà Thượng xã Gio Châu và một số vấn đề quan trọng khác…. Sau khi nghe những kiến nghị của cử tri xã Gio Châu, lãnh đạo chính quyền địa phương xã Gio Châu và huyện Gio Linh và đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã giải trình tiếp thu những ý kiến của bà con để đề đạt giải quyết sớm nhất, ổn định đời sống nhân dân.                          Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh

Lễ công bố xã Trung Hải đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 21/6, UBND huyện Gio Linh phối hợp chính quyền địa phương xã Trung Hải tổ chức lễ công bố xã Trung Hải đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đồng chí Phan Văn Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và trao bằng công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Hải.    Lễ công bố xã Trung Hải đạt chuẩn nông thôn mới Trong 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã Trung Hải luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp và đi vào chiều sâu, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. diện mạo của quê hương ngày càng được đổi mới và phát triển. Trong những năm qua, xã Trung Hải đã huy động các nguồn lực hơn 60 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó, Nhân dân trong xã và con em xa quê đã đóng gớp hơn 3 tỷ đầu xây dựng nông thôn mới. Điều đáng quan tâm là trong quá trình xây dựng NTM toàn dân đã hiến đất, hiến cây trị giá trên 2 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để chỉnh trang NTM; quy hoạch đồng ruộng, tạo thuận lợi cho nhân dân đầu tư thâm canh nâng cao năng suất,thu nhập cho người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cạnh nghèo giảm 6,6%; giảm hơn 50% so với năm 2012 trước khi bắt tay xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông thủy lợi trên địa bàn cũng được quan tâm đúng mức đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương. Đến nay 100% nhà ở của dân được xây kiên cố và bán kiên cố. Gần 40 km đượng giao thông nông thôn và liên xã đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Trên 48 km đường nội đồng được cứng hóa, nhiều tuyến kênh mương được kiên cố hóa đáp ứng cho việc tưới tiêu trên đồng ruộng. Hệ thống trường lớp, Trạm y tế cũng được đầu tư xây dựng khang trang