Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Theo dõi chỉ đạo điều hành

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2018, tại trường THPT Gio Linh, UBND huyện phối hợp với Trung tâm tin học tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Theo dõi chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức văn phòng, văn thư của các đơn vị, địa phương.

44206394 2176381292633418 78313291213963264 n

Tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được các giảng viên của Trung tâm tin học tỉnh giới thiệu về phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành và hướng dẫn các bước thực hiện việc giao, nhận, báo cáo qua phần mềm. Qua đó, giúp lãnh đạo huyện và cán bộ công chức của huyện thực hiện giao việc qua mạng máy tính; kịp thời nắm bắt thông tin, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện. Đồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt công việc, văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện để kịp thời báo cáo kết quả thực hiện theo đúng tiến độ./.

                                                                                                                 Văn phòng HĐND&UBND huyện