Thông báo về việc công khai Quyết định số 2008/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gio Linh

File đính kèm:tai ve