Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết công tác năm 2017

Ngày 08/02/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gio Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Đồng, GĐNHCSXH tỉnh Quảng trị; phía huyện có đồng chí Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, PCTTTHĐND huyện; Đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện-Trưởng ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện và các đồng chí Phó ban chủ trì hội nghị.

NHCS20181 

Toàn cảnh hội nghị

Qua đánh giá, công tác nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm của NHCSXH được Hội đồng quản trị đánh giá cao. Mặc dù khối lượng công việc lớn do dự nợ tăng trưởng năm 2017 cao, đa số các hoạt động được thực hiện tại các điểm giao dịch đạt trên 99%. Qua thống kê, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện năm 2017 đạt  trên 325 tỷ đồng, tăng hơn 22 tỷ so với năm 2016; doanh số cho vay đạt trên 97 tỷ đồng, với gần 3.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn và các chương trình tín dụng vay vốn tập trung chủ yếu đầu tư vào xây dựng công trình nước sạch, sản xuất kinh doanh, vay vốn HSSV, hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh….Các nguồn vốn được Phòng giao dịch NHCS xã hội huyện Gio Linh sử dụng cho vay linh hoạt hiệu quả đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện Gio Linh được nhận ủy thác từ nguồn ngân sách huyện 300 triệu đồng, phấn đấu có 95-100% số hộ vay vốn có nộp tiết kiệm hàng tháng và phấn đấu 5-10 xã đạt 3 tiêu chí, không có nợ quá hạn, không có hộ có lãi tồn đọng và không có hộ không tham gia tiền gửi tiết kiệm, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

NHCS2018 HOA1

Tặng hoa chúc mừng Ban đại diện NHCSXH huyện

Tại hội nghị, UBND huyện Gio Linh, Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017./.

                                                                                Chính Linh- Đài truyền thanh huyện