Gio Linh: Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-Hành chính

Ngày 16/1, Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp với Huyện ủy Gio Linh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thánh, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu trường Chính trị Lê Duẫn; phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy.  

BE GIANG 2017 T1 

Toàn cảnh lễ bế giảng lớp Trung cấp LLHC-HC

Tham gia lớp Trung cấp LLCT - Hành chính có 95 học viên là đội ngũ cán bộ của các phòng, ban ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong đó phần lớn là cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc Vân Kiều nguồn nhân lực kế cận của các địa phương, đơn vị. Trong thời gian 9 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những nghiệp vụ quan trọng về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. Từ đó góp phần nâng cao niềm tin vào lý tưởng cộng sản, kiên định, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; hình thành và phát triển cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về thế giới quan và phương pháp luận khoa học; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên đã đạt được, ghi nhận và cảm ơn giảng viên Trường Chính trị Lê Duẫn đã tích cực truyền đạt những kiến thực cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến với cán bộ ở Gio Linh; đồng thời, đề nghị nhà trường sẽ tiếp tục trang bị thêm những kiến thức cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn; mong các học viên sau khi được học tập sẽ nỗ lực tuyên truyền thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan giao phụ trách; tăng cường tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương.

BE GIANG CT 2017 TRAO1 

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Đây là lớp học thứ 5 được mở tại huyện Gio Linh do Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức. Kết thúc khóa học, có trên 80% học viên đạt loại khá, giỏi./.

                                                                            Chính Linh- P/V Đài truyền thanh huyện