Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2018

Ngày 17/01/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Hà Sỹ Đồng - TUV - PCT UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

IMG 1332

Đ/c Hà Sỹ Đồng - TUV - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo HN

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện NQ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQ đại hội tỉnh, huyện lần thứ XVI, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, trên cơ sở quán triệt thực hiện NQ HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh, kết luận của Huyện ủy và NQ HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2018, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với mục tiêu tổng quát là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn so với năm 2017. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chương trình phát triển kinh tế vùng biển, vùng gò đồi, miền núi; Đề án Phát triển thương mại - dịch vụ để khai thác tiềm năng, thế mạnh của các tiểu vùng; phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương tình xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển KHCN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; chú trọng bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường QP-AN đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất 8,6% so với năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,03 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%, dân cư thành thị đạt 99%.... Ngoài ra, trong năm 2018, toàn huyện tập trung triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 được Cấp ủy, HĐND huyện thông qua; kết hợp xây dựng và triển khai thực hiện tốt một số đề án, dự án trong giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

IMG 1330

Toàn cảnh HN

Phát biểu chỉ đạo HN, đồng chí Hà Sỹ Đồng-TUV-PCT UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả huyện nhà đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, đồng chí PCT UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung rà soát quy hoạch, quỹ đất để có giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp; quan tâm xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm có thế mạnh của huyện; tranh thủ sự quan tâm của tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong đầu tư các nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch… phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Nhân hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được HĐND huyện, UBND huyện tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đồng thời, tại HN đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và ký giao ước thi đua giữa các khối năm 2018./.

                                                Văn phòng HĐND&UBND huyện