Xã Gio Châu tổ chức lễ xuống đồng gieo cấy vụ Đông Xuân 2018

            Sáng ngày 06/1, xã Gio Châu, huyện Gio Linh đã chọn HTX Hà Thanh tổ chức lễ xuống đồng gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2018.

DX GC1

Bà con nhân dân tập trung làm đất gieo cấy

            Vụ Đông Xuân năm nay, xã Gio Châu phấn đấu gieo cấy 174ha lúa với các giống lúa chủ lực như Thiêu ưu, HC95 và các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn theo sự chỉ đạo của huyện Gio Linh. Để đảm bảo lịch thời vụ, UBND xã Gio Châu đang tích cực chỉ đạo các HTX vận động bà con nhân dân tăng cường công tác làm đất, chuẩn bị tốt các nguồn giống, thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng đảm bảo cho việc tưới hiệu quả và tiết kiệm. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho vụ mùa đạt kết quả cao, UBND xã Gio Châu đã chỉ đạo các HTX làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, vận động nhân dân tích cực thăm đồng, diệt chuột và tăng cường các biện pháp phòng ngừa sâu bệnh phá hoại, chuẩn bị tốt lượng phân bón, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu nhằm đảm bảo chất lượng vụ mùa khi thu hoạch và sức khỏe cho nhân dân.

                                                Lương Sơn - Đài truyền thanh huyện