Bế mạc lớp tập huấn nhà nước về phong trào bóng đá năm 2017

Trong 3 ngày 25, 26 và 27/12/2017, tại huyện Gio Linh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bế giảng lớp tập huấn quản lý nhà nước về phong trào bóng đá tỉnh Quảng Trị năm 2017 cho 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn viên, cộng tác viên, giáo viên TDTT trên địa bàn tỉnh. 

BONGDAGIOAN20161 

Phát triển phong trào bóng đá tại xã Gio An

Trong chương trình lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên là lãnh đạo, chuyên viên Sở VH,TT& DL truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm và đường lối của Đảng về công tác TDTT nói chung và môn bóng đá nói riêng; Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý địa phương và hướng dẫn tập luyện môn bóng đá cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên, giáo viên TDTT ở cơ sở nhằm phát triển phong trào bóng đá trong tỉnh; Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng đá.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác huấn luyện, giảng dạy phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài môn bóng đá. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, các học viên có thể vận dụng vào thực tế và tham mưu cho lãnh đạo địa phương, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy, huấn luyện, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng đá nhằm phát triển phong trào bóng đá tỉnh nhà cũng như tiếp tục duy trì, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc và phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ cho nhân dân.

                                                                                               Chính Linh- Đài truyền thanh huyện