Tổng kết dự án chống suy thoái vùng cát và hoang mạc hóa tại xã Gio Mỹ

Ngày 14/12/2017, UBND huyện Gio Linh phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu tổ chức Hội nghị tổng kết dự án chống suy thoái đất và hoang mạc hóa vùng đất cát duyên hải tỉnh Quảng Trị thông qua xây dựng mô hình thử nghiệm sử dụng tổng hợp tài nguyên đất, nước và đa dạng sinh học, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cộng đồng tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh.

CAT GIO MY1

Toàn cảnh hội nghị

Dự án được triển khai từ vụ Đông Xuân năm 2014 – 2015 (tháng 9/2014) với mục tiêu giảm thiểu rủi ro trong sản xuất trước tác động của hạn hán, ngập úng và thời tiết cực đoan nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, ổn định cuộc sống cho người dân vùng cát Gio Mỹ. Về lâu dài, chống suy thoái đất và hoang mạc hóa tiến tới sử dụng bền vững hiệu quả vùng đất cát duyên hải Quảng Trị nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho cộng đồng và bảo vệ môi trường cho người dân sống ở vùng cát. Sau 30 tháng triển khai, dự án đã tổ chức tập huấn cho 11 lớp, trong đó có 4 lớp thủy lợi, 4 lớp trồng trọt, 1 lớp chăn nuôi, 1 lớp lâm nghiệp, 1 lớp biến đổi khí hậu. Về chăn nuôi, dự án đã hỗ trợ người dân phát triển đàn bò Zêbu và trồng cỏ VA – 06. Về hoạt động sản xuất nông nghiệp, dự án tiến hành sản xuất 4 vụ, trong đó, 3 vụ đông xuân và 1 vụ hè thu với nhiều mô hình cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật như: Mô hình trồng lạc L14 phủ bạt nilon, mô hình trồng các giống dưa gang, dưa hồng, dưa hấu Hắc mỹ nhân, mô hình trồng ớt chìa vôi, mô hình trồng ném…Qua tổng kết, hầu hết các mô hình triển khai thực hiện trong dự án đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với cách thức canh tác truyền thống. Cũng từ khi triển khai dự án, người dân vùng cát Gio Mỹ đã nâng cao ý thức trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm thiểu rủi ro, nâng cao sản lượng, chất lượng cho nông sản qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống./.

                                                                    

                                                                          Chính Linh- Đài truyền thanh huyện