Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 11 năm 2017

File đình kèm:tai ve