Công điện số 14/CĐ-NCH hồi 13 giờ 00 phút ngày 13/10/2017

File đính kèm:tai ve