Gio Linh tập huấn về Truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ngày 11/10/2017, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Gio Linh tổ chức tập huấn về truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ làm công tác dân số trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên đã được giảng viên Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh cung cấp thông tin về thực trạng tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh, những hệ lụy và các giải pháp hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh tại các nước trên thế giới, tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng; cung cấp kỹ năng trong truyền thông, tư vấn, vận động người dân không lựa chọn giới tính thai nhi. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về Dân số và phát triển như: mục đích của các đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên- thanh niên và đặc biệt quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Chính sách dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

A ThToàn cảnh tại buổi tập huấn

Trong quá trình tập huấn, các cộng tác viên đã được làm việc nhóm, thảo luận, trao đổi ý kiến, chia sẻ những cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc từ thực tế cở sở để giải đáp và tháo gỡ kịp thời.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã được bổ sung thêm những hiểu biết về Dân số và phát triển trong tình hình mới. Từ đó xác định những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về kiểm soát mức sinh, ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ tại địa phương, đơn vị mình.

                                                                                         Lê Gấm

                                               Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Gio Linh