Lễ phát động phong trào “Gio Linh chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2017

Ngày 10/10, tại xã Gio Phong, UBND huyện Gio Linh tổ chức lễ phát động phong trào “Gio Linh chung sức xây dựng nông thôn mới ” năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh; đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Gio Phong.

NTM GIO PHONG NGH1

Đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Với mục tiêu mỗi năm có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có từ 9 đến 10 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020, tại buổi lễ, UBND huyện Gio Linh kêu gọi trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; tăng cường công tác tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, sát thực phù hợp và thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng NTM với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tích cực tổ chức và chỉ đạo thực hiện tốt Đề án quy hoạch và Đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt năm 2012. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho khu vực nông thôn. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo chiều sâu, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, hiệu quả và sức cạch tranh cao, gắn với chế biến và thị trường. Vận động nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, lịch sự.

NTM GIO PHONG T1

Toàn cảnh lễ phát động 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Đảng,Nhà nước phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Phát triển nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, lĩnh vực sử dụng nguyên liệu đầu vào từ sản phẩm nông nghiệp và thu hút nhiều lao động ở nông thôn, nhất là vùng khó khăn. Tiếp tục củng cố xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, nhất là những địa phương, những nơi còn khó khăn, yếu kém. Với tinhthần quyết tâm cao, ngay sau lễ phát động, nhân dân xã Gio Phong đã tham gia đổ bê tông tuyến đường thôn Gia Môn và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

                     Lương Sơn - Đài truyền thanh huyện