Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quí IV năm 2017

Ngày 06/10/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quí IV năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Chiến – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy cơ quan chính quyền, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, UBND nhân dân các xã, thị trấn, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

IMG 0931

Đ/c Lê Quang Chiến - TUV - Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo HN

          Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của sự cố môi trường biển, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, tình hình giá cả thị trường không ổn định đã tác động nhiều mặt đến phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhưng cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, được nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, đúng thời vụ, kịp thời dập dịch trên cây trồng vật nuôi. Vụ đông xuân được mùa, năng suất lúa vụ đông xuân đạt 56 tạ/ha, chăn nuôi phát triển ổn định, chất lượng đàn được nâng lên. Khai thác thủy sản bước đầu được phục hồi, tổng sản lượng hải sản khai thác 8.500 tấn, đạt 58,06% KH, nuôi trồng 682,1 tấn. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được ban hành. Công tác thống kê, chi trả bồi thường, giải quyết kiến nghị khiếu nại của nhân dân liên quan đến sự cố môi trường biển được các ngành phối hợp thực hiện tích cực, đảm bảo ổn định an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn; đến nay đã hoàn thành chỉ trả 292.262,918 triệu đồng với 12.567 đối tượng, đang tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cho trả cho các đối tượng còn lại theo qui định.

Tình hình thu ngân sách đạt khá, trong đó thu trên địa bàn 37.833 triệu đồng, đạt 92% KH. Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án xây dựng được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác khuyến công, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm được chú trọng; triển khai một số mô hình sản xuất mới. Công tác quản lý tài nguyên môi trường tiếp tục được tăng cường.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng Gio Linh, 60 năm đồng bào Vân Kiều mang họ Hồ của Bác, 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ và các ngày kỷ niệm của quê hương đất nước diễn ra sôi nổi; tổ chức sơ kết 5 năm phong trào thi đua Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương, hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện.

Kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục được chấn chỉnh. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện thì giờ làm việc của cán bộ công chức được thực hiện nghiêm túc.

Kế hoạch giao quân, huấn luyện quân sự, diễn tập khu vực phòng thủ; tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông đạt kết quả cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Chiến – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, mong muốn huyện nhà phát huy lợi thế các tiểu vùng kinh tế để phát triển trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; việc hoán đổi đất với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị ở các tỉnh miền Tây, tăng cường công tác quản lý rừng, đất rừng, phát triển kinh tế vùng gò đồi; có các giải pháp phát triển kinh tế biển, nhất là cải hoán tàu thuyền, trang bị ngư lưới cụ, quan tâm khâu chế biến thủy sản, dịch vụ dọc tuyến biển. Tiếp tục huy động các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, ưu tiên đầu tư tập trung, tránh dàn trải để có bước đột phá phát triển; có giải pháp chuyên đề về phát triển du lịch của huyện. Tiếp tục đưa phong trào văn hóa giáo dục vào chiều sâu, có thực chất, tăng cường công tác xã hội hóa. Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu  trong tình hình mới.

IMG 0929

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung – Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2017, chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2017, trong đó có nội dung: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, lưu ý xử lý dịch bệnh lùn sọc đen trên cây lúa; tiếp tục triển khai các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các xã đăng ký về đích năm 2017. Hoàn thành các chương trình, đề án trọng tâm của UBND huyện, đẩy nhanh tiến độ qui hoạch cụm công nghiệp Đông Gio Linh – khu vực Cửa Việt, qui hoạch sản xuất vùng cát, điều chỉnh qui hoạch thị trấn Gio Linh, kế hoạch phê duyệt chủ trương đầu tư; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đường T100, đường 2/4, cống chui qua đường sắt và đường nối tỉnh lộ 575, có phương án tổ chức quản lý bến cá Cửa Việt sau khi khi hoàn tất thi công. Có giải pháp chống thất thu và nợ đọng thuế, thực hiện nghiêm túc việc chống thất thu đối với phương tiện vận tải. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, giải quyết các hồ sơ tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm việc với các lâm trường, ban quản lý rừng để tiếp nhận đất rừng phục vụ xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu xây dựng các mô hình sau khi có quĩ đất. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; Đề án tạo việc làm và xuất khẩu lao động, chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; Đề án cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo 03 xã điểm; giải quyết tranh chấp địa giới hành chính ở các điểm còn lại. Hoàn thành các cuộc thanh tra, chỉ đạo thực hiện kết luận sau thanh tra quản lý đất rừng tại xã Linh Thượng. Làm tốt công tác quốc phòng – an ninh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện