Tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ xã 2017

Ngày 29/9, tại xã Trung Sơn, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Gio Linh đã tổ chức tổng kết đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện; Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia diễn tập.

DIEN TAP TRUNG SON1 

Diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2017

Năm 2017, huyện Gio Linh chỉ đạo diễn tập cho 4 xã gồm Trung Hải, Gio Quang, Gio Phong và Trung Sơn. Ngay sau khi có chỉ thị và kế hoạch diễn tập, Đảng ủy các xã đã chủ động ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo của địa phương. Nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về QP - AN, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và toàn bộ; xử lý các tình huống A2, A4 sát đúng với các tình huống xảy ra trên địa bàn. Nét mới trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 là huyện Gio Linh đã chỉ đạo thực binh với nội dung đại đội dân quân chiến đấu phục kích địch cơ động được triển khai thực hiện nhuần nhuyễn, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân nói chung và cán bộ cơ sở học tập được nhiều kinh nghiệm để từng bước đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Đây cũng là cơ sở để huyện Gio Linh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP - AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

            Nhân dịp này, UBND huyện Gio Linh đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017./.

                                                                             Chính Linh- Đài truyền thanh huyện