Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển giáo viên, nhân viên trường học

File đính kèm: tai ve