HTX Hà Nam-Thị trấn Gio Linh ra quân vệ sinh đồng ruộng

Ngày 21/9 HTX sản xuất nông nghiệp Hà Nam, thị trấn Gio Linh tổ chức lễ phát động xã viên ra quân vệ sinh đồng ruộng và phòng chống bệnh lùn sọc đen hai lúa vụ đông xuân 2017-2018.

HA NAM 1 3 

HTX Hà Nam thị trấn Gio Linh phát động lễ ra quân vệ sinh đồng ruộng

Vụ hè thu năm 2017 vừa qua, bệnh Lùn sọc đen đã gây hai lớn đến năng suất, sản lượng lúa của HTX nói chung và của từng bà con thanh viên HTX nói riêng. Toàn HTX có 42,5/45,9 ha bị nhiễm bệnh, năng suất lúa vụ Hè Thu chỉ đạt 15 tạ/ha, dịch bệnh hại lúa đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của bà con. Vì vậy để khắc phục triệt để tác nhân gây dịch bệnh, hướng tới một vụ mùa đông xuân thắng lợi, thực hiện sự chỉ đạo của thị trấn Gio Linh và ban ngành liên quan cấp huyện, HTX Hà nam đã phát động xã viên ra quân về sinh toàn bộ đồng ruộng, diệt cây mai dương, bón vôi, cày vùi góc rạ để diệt lúa chét, lúa tái sinh, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước và giải quyết tàn dư thuốc bảo vệ thực vật, nhằm hạn chế nơi trú ẩn và cắt nguồn thức ăn của rầy. Bước vào vụ mùa sản xuất Đông Xuân 2017-2018, HTX vận động bà con xã viên thực hiện đúng hướng dẫn về cơ cấu nguồn giống và lịch thời vụ của Phòng NN&PTNT huyện Gio Linh, hạn chế nhiều trà lúa trên một xứ đồng; sử dụng nguồn giống có phẩm cấp, hạn chế sử dụng nguồn giống có nhiểm rầy nặng như HC95, phải sử dụng giống lúa chống rầy và sâu bệnh tốt như thiên ưu 8 làm giống lúa chủ lực, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý hạt giống bằng các loại thuộc để bảo vệ cây giai đoạn mạ và tăng sức đề kháng cho cây lúa đối với rầy; tích cực tuyên truyền vận động bà con xã viên thăm đồng để phát hiện rầy sớm, quyết tâm không để dịch bệnh hại lúa cho vụ đông xuân, đảm bảo một vụ mùa thắng lợi.

HA NAM4

Ra quân diệt cây mai dương, vệ sinh đồng ruộng

Sau lễ phát động, Ban GĐ HTX Hà Nam đã phát động bà con xã viên ra quân làm vệ sinh đồng ruộng, diệt cây mai dương, rác vôi, huy động cày vùi để phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa cho vụ Đông Xuân sắp tới./.

                                                                               Chính Linh- Đài truyền thanh huyện