Giấy mời triển khai công tác ứng phó với bão số 10

File đính kèm: tai ve