Công điện số 10/CĐ-BCH hồi 13 giờ 30 phút ngày 13/9/2017

File đính kèm: tai ve