Huấn luyện dân quân tự vệ biển năm 2017

Ngày 10/5, tại UBND thị trấn Cửa Việt, Ban CHQS huyện Gio Linh tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ biển năm 2017. Tham dự có Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng trị, phía huyện có đồng chí Nguyễn Tài Tình, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCTUBND huyện.

DANQUANNGHI1 

Đ/C Phan Văn Nghi, HUV, PCTUBND huyện phát biểu tại lễ khai mạc

Trong thời gian huấn luyện 30 học viên lực lượng DQTV biển của thị trấn Cửa Việt được cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn BPCK cảng Cửa Việt bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức với các nội dung quan trọng như: Tình hình AN Chính trị, trật tự an toàn xã hội, KT-XH và nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương, đường lối quan điểm chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta hiện nay, tình hình “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, một số nội dung cơ bản của công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, luật biển Việt nam và một số văn bản liên quan, tình hình AN,CT, TTATXH trên vùng biển của Việt Nam, nhiệm vụ của DQTV biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; tính năng cấu tạo của một số loại vụ khí, tập bắn súng AK, ném lựu đạn và quy trình kiểm tra bắt giữ tàu thuyền  vi phạm chủ quyền và pháp luật trên biển, trung đội đánh địch đổ bộ đường biển và một số nội dung quan trọng khác.

DANQUANNGHITOAN1 

Toaàn cảnh buổi huấn luyện DQTV biển năm 2017

Trong tình hình hiện nay xây dựng lực lượng DQTV biển vững mạnh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm tăng cường thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới./.

                                                                                 Chính Linh- Đài truyền thanh huyện