XÃ GIO THÀNH KHAI MẠC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG

            Vừa qua, xã Gio Thành đã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân ( LLDQ ) cơ động năm 2017. Đây là đơn vị được Ban CHQS huyện Gio Linh chọn làm điểm ra quân huấn luyện nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho các xã còn lại trên địa bàn. Về dự lễ khai mạc có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tài Tình, UVBTV Huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện; CHT, CHP Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn. 

QUANSUGIOTHANH1

Xã Gio Thành tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017

Theo chương trình huấn luyện, các chiến sĩ dân quân cơ động sẽ được quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trước tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan; lịch sử biển đảo Việt Nam; nghe chuyên đề "dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương". Cùng với đó, các dân quân cơ động được tập huấn kỹ, chiến thuật như: điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; tìm hiểu mô hình học cụ, hiểu biết chung về tính năng, cấu tạo, tác dụng của một số loại vũ khí; tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK...

            Thông qua huấn luyện điểm sẽ nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân xã Gio Thành. Đây cũng là cơ sở giúp Ban CHQS huyện rút kinh nghiệm, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức huấn luyện dân quân đạt kết quả cao hơn, góp phần đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng ở địa phương năm 2017 và những năm tiếp theo.

                                                                                        Lương Sơn -  Đài truyền thanh huyện