Giấy mời họp kiểm tra chất lượng. tiến độ xây dựng một số công trình huyện vào lúc 7 gờ 30 ngày 10/3/2017mời

File đính kèm:tai ve