Giấy mời họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2017. Vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 3 năm 2017

File đính kèm:tai ve