Giấy mời họp về nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 7 giờ 30 ngày 17/02/2017

File đính kèm:tai ve