Huyện Đoàn

STT  Họ và Tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
 1  Lê Minh Hoàn Bí thư Huyện đoàn  0533.825446  
2 Nguyễn Hồng Quân Phó Bí thư    
3 Cầm Thị Thu Hường Giám đốc Nhà thiếu nhi 0533.630371