Ủy ban Kiểm tra

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố đinh  ĐT di động
 1 Trần Viết Pháp  Chủ nhiệm 0533.825198  
 2 Trần Thoàn Phó chủ nhiệm  0533.503509