Gio An đẩy mạnh công tác huấn luyện lực lượng nhân dân

 Những năm gần đây, xã Gio An, huyện Gio Linh thực hiện khá tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện, bảo độ tin cậy về chính trị, thường xuyên rèn luyện, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.   

HUANLUYENGIOAN

Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tại xã Gio An

Là nơi có các điểm cao có giá trị về quốc phòng, nằm trên hướng phòng ngự chủ yếu của huyện Gio Linh, chính vì vậy, công tác an ninh quốc phòng, xây dựng LLVT địa phương luôn được xã Gio An đảm bảo ổn định, vững chắc. Công tác giáo dục, huấn luyện dân quân xã được thực hiện nghiêm túc theo nội dung, chương trình được quy định cho từng đối tượng theo hướng tập trung, thống nhất. Nội dung huấn luyện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với có hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra. Trong huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở. Nhờ vậy, hàng năm đã có trên 85% lực lượng tham gia huấn luyện đạt khá giỏi.

Hàng năm, Đảng ủy xã Gio An đều ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh, tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chất lượng về chính trị, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đủ mạnh, luôn là lực lượng xung kích, lực lượng tại chỗ phối hợp với lực lượng chức năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân gắn với phong trào lực lượng vũ trang xã cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng nỗ lực của Ban CHQS, trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng dân quân đã đưa xã Gio An nhiều năm liền là đơn vị đi đầu về thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.