Hội nghị thông qua kết quả thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn huyện

Ngày 19/11, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông - lâm tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông qua kết quả thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương – PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Trần Văn Tý - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, về phía huyện có đồng chí Võ Đắc Hóa – PBT – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Lương Quang – PCT HĐND huyện.

IMG 487711

Tại Hội nghị

Theo báo cáo hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo kiểm kê rừng năm 2017 và cập nhật diễn biến rừng năm 2019, tổng diện tích đất tự nhiên 47.067,69 ha, trong đó, rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp là 26.233,13, các loại đất khác ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 20.834,56 ha. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của huyện sau rà soát là 26. 263,08 ha. Trong đó, Rừng và đất rừng phòng hộ trước rà soát 4.043,31 ha, sau rà soát 3.481,65 ha,… Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch  ba  loại rừng lần này so với kết quả rà soát, điều chỉnh ba loại rừng trước đây cho thấy hiện trạng rừng có nhiều biến động.  

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hóa – PBT – CT UBND huyện nhấn mạnh: Việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng lần này là cơ hội quyết định để điều chỉnh quy hoạch đúng theo thực địa, khắc phục triệt để tình trạng trên hồ sơ và thực tế chồng chéo nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng, vì vậy yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan phải thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác. Đồng chí yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm phối hợp với Trung tâm Điều tra QHTK nông lâm tham mưu UBND huyện thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch  ba loại rừng trên địa bàn, trong quá trình thực hiện các cơ quan đơn vị và UBND các xã , thi trấn có rừng tích cực phối hợp cung cấp số liệu rõ ràng chính xác. Đánh giá hiện trạng đúng thực tế, tạo điều kiện để hoàn thành kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng. Việc rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn huyện hết sức quan trọng làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng và phát triển rừng chặt chẽ và bền vững, nhằm  đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện