UBND huyện cấp phát giống rau ngô cho bà con tái sản xuất sau lũ lụt

Chiều ngày 17/11, UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo trực tiếp cho phòng Nông nghiệp huyện cấp phát hơn 1000kg giống ngô và rau các loại cho bà con nhân dân trên địa bàn để tái sản xuất sau đợt lũ lụt.

Trận lũ lịch sử xảy ra vào thàng 10 vừa qua đã làm thiệt hại gần như hoàn toàn diện tích hoa màu ở các xã như Gio Mỹ, Gio Mai, Gio Quang, Trung Sơn, Trung Hải… gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Để kịp thời động viên người dân khôi phục sản xuất, UBND huyện Gio Linh đã tiếp nhận hơn 1 tấn giống rau, ngô các loại từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để cấp phát cho bà con nhân dân trên địa bàn. Về chủng loại được phân bổ lần này chủ yếu là giống ngô HN88, giống rau bao gồm: cải bẹ, cải mỡ, cải xoăn, xà lách…1711gl

Giống ngô, rau cấp phát cho bà con

Với số lượng hạt giống được cấp lần này sẽ kịp thời hỗ trợ cho bà con tái sản xuất sau lũ lụt, tổ chức ra quân sản xuất vụ Đông Xuân, góp phần giảm bớt khó khăn do đợt mưa lũ trong tháng 10 vừa qua gây ra./.

                                                                        Khánh Trang – TT VHTT - TDTT