Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 17/11, UBMTTQVN huyện long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN. Tham dự có đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Trần Văn Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT HĐND huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các PCT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thiên Bình, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí PCT UBMT huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, lãnh đạo UBMTTQVN huyện qua các thời kỳ. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN các địa phương.

IMG 4866

Tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang trong 90 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, MTTQVN đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của toàn tỉnh Quảng Trị, tại huyện Gio Linh, ngày 01/02/1932, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập, theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thành lập, mở rộng và củng cố về tổ chức từ huyện đến cơ sở; Công tác tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân luôn được đặt lên vị trí hàng đầu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương. Các phong trào do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng tích cực. Nổi bật như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,…đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện. Qua 20 năm phát động cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã huy vận động được gần 8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 400 nhà Đại đoàn kết, trên 100 hộ nghèo được giúp đỡ để phát triển sản xuất,…  

Vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ nét, đi vào thực chất hơn; công tác giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những thành tích của MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được trong 90 năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBMTTQVN huyện tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với dân để nói lên tiếng nói của Nhân dân; tăng cường vài trò giám sát và  phản biện xã hội. Trước mắt, Mặt trận các cấp cần tập trung rà soát, thống kê thiệt hại của đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong các đợt mưa lũ vừa qua, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất; chủ động đề xuất các chính sách, giải pháp, nguồn lực để hỗ trợ sinh kế; quan tâm sửa chữa hoặc làm nhà mới cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân gặp khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, nhiều cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết.

Văn phòng HĐND&UBND huyện