Công điện khẩn về tập trung ứng phó bão số 13 và mưa lũ

File đính kèm: tai ve