Công điện khẩn về việc triển khai ứng cứu và chủ động phòng tránh lũ lụt, sạt lở do mưa lũ

File đính kèm: tai ve