Thông báo về việc lưa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 15 lô đất thuộc khu phát triển dân cư Gio Mỹ (giai đoạn 2)

File đính kèm: tai ve