Trực báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Ngày 08/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Đỗ Duy Hải - UVTV Huyện ủy - Trưởng CA huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

KTXH9

Tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bản an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Nhờ vậy, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng là 11.409 ha, đạt 98,7% KH, trong đó, lúa 8.450,2 ha, đạt 109,7% KH. Năng suất lúa cả năm ước đạt 54 tạ/ha, đạt 102,9% KH; sản lượng lúa 45.292 tấn, đạt 112,9% KH. Sản lượng hải sản khai thác 13.863 tấn, đạt 99% KH; nuôi trồng 991 tấn, đạt 79,3% KH. Đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn, có 01 xã đạt 19 tiêu chí, có 06 xã đạt 15-18 tiêu chí,01 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 1.353,049 tỷ đồng, bằng 103,8% so cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 1.444,898 tỷ đồng, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước.Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Việc thẩm định hồ sơ đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, giải quyết khiếu kiện, tranh chấp của công dân liên quan đến đất đai tiếp tục được thực hiện tốt.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của bà con nhân dân và truyền tải được các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. An sinh xã hội được đảm bảo. làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh bạch hầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT Huyện ủy - CT UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QPAN 9 tháng đầu năm, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2016-2020, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong quý IV, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác ứng phó với mưa lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.Văn phòng HĐND&UBND huyện