Báo cáo công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020

File đính kèm: tai ve