Hôi Nông dân huyện Gio Linh tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập và tuyên dương tập thể cá nhân lao động sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020

04Q1

Đ/C Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi tọa đàm và tuyên dương Hội nông dân thi đua lao động san xuất, KD giỏi giai đoạn 2015-2020

Phát huy giá trị truyền thống của Hội nông dân Việt Nam, trong những năm qua, Hội nông dân huyện Gio Linh đã đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững gắn với phong trào “làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương” do huyện phát động; công tác hổ trợ nông dân sản xuất được các cấp hội triển khai đồng bộ, hội đã đứng ra tín chấp qua các kênh vay vôn và quỹ hổ trợ nông dân với tổng dư nợ trên trên 215 tỷ đồng; từ nguồn vốn ủy thác đã kịp thời đến tay người nông dân phát huy được hiệu quả trong xây dựng các mô hình kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đã đem lại nguồn thu nhấp cao từ 200-300 triệu đồng/ năm, giải quyết được nhiều lao động có việc làm ổn định. Với kết quả nổi bật trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân đã có nhiều hội viên nông dân hăng say, tích cực sáng tạo thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đã có 5 tập thể và 52 cá nhân đạt tiêu biểu xuất sắc, 35 gương sản xuất tiêu biểu và 18 cán bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng hội giai đoạn 2015-2020.

04TND1

Toàn cảnh buổi tọa đàm và tuyên dương Hội ND thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại buổi tọa đàm và tuyên dương Hội nông dân thị đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đồng chí Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội nông dân đã đạt được trong những năm qua; Bước vào những năm tới đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trần Văn Quảng yêu cầu  các cấp HND trên địa bàn huyện cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trương ương của tỉnh và huyện về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Hướng mọi hoạt động về cơ sở, gắn bó sâu sát, nắm chắc tình hình và tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên nông dân, giúp hội viên chủ động hơn, tự tin hơn trong lao động sản xuất và trong cuộc sống. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng phát triển bền vững phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi gắn với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả. Các cấp HND cần chủ động giúp những nông dân sáng tạo, đi đầu trong mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, trong đó có áp dụng khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân SXKD giỏi, giúp họ trở thành những nhân tố có đủ đức, tài, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Ghi nhận những kết quả đạt được của hội nông dân huyện Gio Linh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng hội cho 19 cá nhân; Hội nông dân tỉnh Quảng trị và UBND huyện Gio Linh đã trao nhiều Bằng khen và giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trao thi đua yêu nước, lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi giai đoạn 2015-2020./.

                                      Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh