Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Gio Linh năm 2020

File đính kèm: tai ve