Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020

File đính kèm: tai ve