Tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

Ngày 01/9, BHXH huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm năm thực hiện Nghị quyết số 21-/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020. Tham dự có đồng chí Hồ Sỹ Nam - Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga - Ủy viên Thường vụ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Hạnh - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

BHXH2020

Đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo HN

Qua 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn huyện về công tác BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; việc tuyên truyền Nghị quyết số 21, các chính sách bảo hiểm được triển khai với nhiều hình thức phong phú và ngày càng đổi mới. Công tác quản lý Nhà nước và hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT được tăng cường. Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan BHXH ngày càng cao hơn. Cải cách hành chính được triển khai tích cực, công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần giải quyết nhanh gọn các chế độ chính sách, giảm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân. Trong 08 năm, quy mô, diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện ngày càng được mở rộng, các chỉ tiêu về số đối tượng tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính đến 31/08/2020, toàn huyện có 6.903 người tham gia BHXH chiếm 21% lực lượng lao động trên địa bàn, số người tham gia BHYT là 72.900 người, đạt tỷ lệ bao phủ dân số hơn 95%, vượt 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, ban ngành, địa phương đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiên Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 10-CTHĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH phấn đấu những năm tới có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 96% dân số tham gia BHYT…

BHXH 20201

Tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 08 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị. Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động chỉ đạo sâu sát hơn công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện hằng năm, chú trọng thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, khảo sát, đánh giá, kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, trong đó chú trọng tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của BHXH, BHYT đối với sự ổn định chính trị - xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước; thường xuyên rà soát, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, trong công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và các cơ sở khám, chữa bệnh chi vượt quỹ khám, chữa bệnh BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các chế độ, chính sách bảo BHXH, BHYT./.

Bùi Ngọc Chung - BHXH huyện Gio Linh