Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 40 lô đất thuộc công trình Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ (Giai đoạn 2)

File đính kèm: tai ve