Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu phát triển dân cư xã Gio Mỹ giai đoạn 2

File đính kèm: tai ve