Đồng chí Dương Đức Hạnh, Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện thăm các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2020 )sáng ngày 24/7,đồng chí Dương Đức Hạnh, Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh gia đình chính sách  các xã Linh Hải, Gio Sơn, Hải Thái, Linh Trường.

IMG 1268

Đồng chí Dương Đức Hạnh, Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thăm hỏi tặng qùa tại Gio Sơn.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Dương Đức Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của các gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp to lớn mà thế hệ đi trước đã đấu tranh cho độc lập dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các thương binh bệnh binh, các gia đình người có công với cách mạng luôn phát huy truyền thống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng chí PCT UBND huyện Dương Đức Hạnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần để các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có cuộc sống tốt đẹp hơn./.

                                                                  Khánh Trang - Trung tâm VHTT - TDTT