Ra mắt câu lạc bộ lý luận trẻ

Ngày 22/7, Ban chấp hành Đoàn huyện Gio Linh đã ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Gio Linh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện và phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trước thềm đại hội đảng các cấp”. Đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị đến dự và phát biểu chỉ đạo.

CLBLLT

Tại buổi ra mắt

Tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã công bố quyết định và tổ chức ra mắt CLB Lý luận trẻ huyện Gio Linh.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Gio Linh là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội khác. Hoạt động CLB hướng tới nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác; nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn; là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong huyện, tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật. CLB Lý luận trẻ tỉnh có 13 thành viên, 3 thành viên Ban Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Phó Bí thư phụ trách huyện đoàn được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm nhiệm vụ cho các Câu lạc bộ, đồng chí Trần Văn Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Trong thời gian tới Câu lạc bộ cần phải tăng cường hoạt động, giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; tuyên tuyền vai trò lãnh đạo của Đảng; những hoạt động của Đoàn thanh niên, hệ thống chính trị, những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội cho toàn xã hội; tuyên truyền thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn để thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.Thành viên câu lạc bộ phải nắm vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào thực tiễn xã hội và vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, mỗi thành viên Câu lạc bộ phải là những tuyên truyền viên, báo cáo viên làm nồng cốt, định hướng, dẫn dắt CLB Lý luận trẻ cấp huyện; tổ chức sinh hoạt định kỳ bằng các phương thức, hình thức đa dạng, có sản phẩm cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện