HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 13, Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 2 ngày 16 và 17/7, HĐND huyện Gio Linh đã tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

20 TOAN HD1

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện kaanf thứ XIII, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, trong 6 tháng đầu, mặc dù còn gặp những khó khăn do đại dịch covid- 19, song tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Gio Linh vẫn duy trì và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp gần 111% so với cùng kỳ năm trước; CN-TTCN thu hút hơn 3.600 lao động tham gia; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được giữ vững ổn định. Công tác văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển; QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và thực hiện trật tự văn minh đô thị được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hoạt động của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm có nhiều đổi mới, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, quy chế và các nghị quyết, chương trình đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Sau khi thông qua các báo cáo, tờ trình, kỳ họp HĐND huyện Gio Linh khóa V đã tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung mà cử tri quan tâm….

 Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Gio Linh khoá V đã đưa ra nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và biểu quyết thông qua 5 Dự thảo Nghị quyết về  nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách huyện Gio Linh năm 2019; thông qua kế hoạch đấu giá quỹ đất năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 và phê chuẩn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thúc đẩy nền KT-XH, QP -An của huyện phát triển vững mạnh toàn diện.

20 HD GIANG1 

Đ/c Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu kết luận tại kỳ họp 

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, CTHĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, sớm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 tới cử tri và Nhân dân trên địa bàn; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, góp phần tạo niềm tin, củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa HĐND, đại biểu HĐND với cử tri và Nhân dân. UBND huyện sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết thành kế hoạch giai đoạn, năm, chương trình trọng điểm phù hợp thực tế địa phương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020 đã đề ra./.

                                      Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh